Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In juli stonden de koersen op het Afrikaanse continent over een breed front onder druk. De EGX30 index in Egypte daalde 2,13% en de bredere EGX100 index zelfs met 9,6%. In Nigeria daalde de Main Board Index met 6,11%. In Zuid-Afrika (-0,79%) en Kenia (-0,69%) bleven de dalingen enigszins beperkt. Het rendement van het fonds bedroeg over de maand -1,84%. Alle waarden zijn gemeten in euro’s op basis van total return. Positieve uitschieter was de Marokkaanse markt, alwaar de Madex index 5,8% bijschreef. Binnen de portefeuille waren dan ook Total Maroc (+15,1%), Maroc Telecom (+5,96%) en Marsa Maroc (5,89%) de grootste stijgers.
  
Binnen het fonds is de positie in Maroc Telecom uitgebreid door in te tekenen op de uitgifte van aandelen in bezit van de staat. Deze uitgifteprijs lag op 125,3 dirham en dat is een discount van 8,5% op de huidige aandelenprijs en een discount van 12,6% op de 3 maands volume-gewogen prijs. Binnen de portefeuille stond de positie in Sidi Kerir Petrochemicals (-23,5%) in Egypte onder druk. Het bedrijf heeft last van de dalende prijzen als gevolg van de handelsoorlog en van extra exporten van petrochemicaliën door Iran. Dat land probeert zo te compenseren voor lagere olie-inkomsten. Met een koerswinstverhouding van 5.9x en een dividendrendement van 5.3% is het aandeel nu overdreven goedkoop geworden. Lokale brokers zoals Naeem Brokerage en Pharos beramen de fair value op 17 EGP per aandeel tegen een huidige koers van 8,3 EGP. In de eerste dagen van augustus herstelde de koers met 14%.  

Macro-economisch gaat het de goede kant uit in Afrika. In Egypte is de inkoopmanagersindex gestegen naar het niveau van 50,3. Uit een enquête onder Egyptische instellingen blijkt dat het vertrouwen in de economische toekomst verder toeneemt. Daarnaast is de inflatie gedaald naar 9,4%, het laagste niveau in 3 jaar tijd. In Nigeria groeide de inkoopmanagersindex naar 54,6 De groei was daarmee in lijn met de verwachting. Ook in Nigeria daalde de inflatie (+11,2%), het laagste niveau sinds augustus 2018.De inflatiedoelstelling van de Central Bank of Nigeria van tussen 6% en 9% is nog ver weg, maar in de komende maanden wordt een verdere afzwakking van de inflatie verwacht.

Het fonds heeft momenteel posities in 35 aandelen in 7 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn nu Nigeria (27,6%), Egypte (26,2%) en Marokko (20,4%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een land wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de benchmark.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2019-07

Archief factsheets
factsheet africa 2019-06
factsheet africa 2019-05
factsheet africa 2019-04
factsheet africa 2019-03
factsheet africa 2019-02
factsheet africa 2019-01
factsheet africa 2018-12
factsheet africa 2018-11
factsheet africa 2018-10
factsheet africa 2018-09
factsheet africa 2018-08
factsheet africa 2018-07

Overige informatie
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen