Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In juni noteerde het fonds per ultimo van de maand 1,4% hoger terwijl de benchmark index 0,5% daalde. In mei was de Egyptische beurs de grootste daler, maar in juni was het de grootste stijger (5,0%). De Nigeriaanse beurs was vorige maand de grootste winnaar, maar deze maand de grootste verliezer (-4,0%). In Marokko, met 20% weging in het fonds, steeg de beurs met 1%.
In vergelijking met andere delen in de wereld is het aantal corona-bestemmingen in Afrika relatief laag. Afrikaanse landen zijn mogelijk minder kwetsbaar voor de snelle verspreiding van het coronavirus dan veel mensen vrezen, mede vanwege hun ervaringen met ebola. Ze kunnen veel van de procedures en voorzorgsmaatregelen die ze tegen ebola hebben genomen snel weer uitrollen. Daarnaast is de bevolking in veel Afrikaanse landen relatief jong en hebben minder mensen overgewicht waardoor men minder vatbaar is voor het virus. 
In Egypte is mogelijk het ergste achter de rug. De bedrijfsomstandigheden verslechterden in een trager tempo in juni. De regering heeft een aantal beperkingen opgeheven, terwijl bedrijven zich aanpasten door personeel te ontslaan en de salarissen te verlagen. De Egyptische PMI steeg van 40,7 in mei naar 44,6 in juni. Daarnaast is er sinds februari voor het eerst weer sprake van kapitaalinstroom in het land, wat duidt op meer vertrouwen onder beleggers. 
Ook in Nigeria zijn er nu tekenen van stabilisatie in de economie. Vooral het forse herstel van de olieprijs was zeer positief. Ondanks dit herstel hebben Nigeriaanse banken toestemming gevraagd aan de centrale bank om de kredietportefeuilles te herstructureren vanwege de economische impact. Om de economie verder te stimuleren heeft de Nigeriaanse senaat een stimuleringspakket goedgekeurd van 5,5 miljard dollar.
Het fonds heeft momenteel posities in 30 aandelen in 7 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn Egypte (23,3%), Marokko (20,7%), en Nigeria (18,1%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. 

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2020-06

Archief factsheets
factsheet africa 2020-05
factsheet africa 2020-04
factsheet africa 2020-03
factsheet africa 2020-02
factsheet africa 2020-01
factsheet africa 2019-12
factsheet africa 2019-11
factsheet africa 2019-10
factsheet africa 2019-09
factsheet africa 2019-08
factsheet africa 2019-07
factsheet africa 2019-06

Overige informatie
column afrika 2019-11
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen