Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Gedurende de maand oktober noteerde het fonds 0,2% hoger en de benchmark index 4,3%. Met uitzondering van Kenia (-3,9%), was het sentiment positief in Afrikaanse landen als Egypte (+4,9%), Nigeria (+4,6%) en Marokko (+2,7%). De grootste stijger deze maand was het Egyptische aandeel Commercial International Bank (+20,6%). De geldverstrekker maakte de 2e kwartaalcijfers bekend, een winststijging van 24% t.o.v. vorig jaar. Deze zware weger in de index zorgde in belangrijke mate voor de afwijkende performance deze maand.
Verder viel op dat de aandelen van Airtel Africa een nieuwe high bereikten, nadat ook hier beter dan verwachte cijfers binnenkwamen. De winst over het afgelopen kwartaal steeg 20%, vooral gedragen door de sterke groei in mobiele geldtransacties. Airtel heeft een notering in Londen en is een van de grootste telecomoperators in de sub-Sahara regio met een nummer 1 of 2 positie in 11 van de 14 markten waarin het actief is. Na de cijfers schoot het aandeel 12% omhoog waardoor het jaarresultaat nu op +57% staat. In Nigeria is de inkoopmanagersindex (PMI) gestegen naar 54,1. Het PMI-rapport schreef de stijging toe aan verbeteringen in de mondiale economische vraag, die leidden tot een hogere export. De vraag naar in Nigeria gemaakte goederen en diensten is dit jaar in voor de derde achtereenvolgende maand gestegen. Snellere stijgingen van de productie, nieuwe orders, aankopen en werkgelegenheid ondersteunden de groei. Het Stanbic IBTC-rapport vermeldde daarnaast dat de werkgelegenheidsindex steeg.
Het fonds heeft momenteel posities in 31 aandelen in 7 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn Egypte (30%), Nigeria (21,4%) en Marokko (18,8%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Africa 2021-10

Archief factsheets
Factsheet Africa 2021-09
Factsheet Africa 2021-08
Factsheet Africa 2021-07
Factsheet Africa 2021-06
Factsheet Africa 2021-05
Factsheet Africa 2021-04
Factsheet Africa 2021-03
Factsheet Africa 2021-02
Factsheet Africa 2021-01
Factsheet Africa 2020-12
factsheet africa 2020-11
factsheet africa 2020-10

Overige informatie
information sheet fundmanagement
column afrika 2019-11
column Nigeriaanse banken 2019-07
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidsrisico 2021-03
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2021-03 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2021-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021 (Engels)
halfjaarverslag Trustus 2021 (Engels)
jaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen