Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In de eerste maand van het jaar waren de markten in Afrika overwegend positief, waarbij het fonds 2,4% bijschreef en de benchmark index met 3,3% steeg. Positieve uitschieter was Nigeria waar de Nigerian Main-Board Index met 10,5% toenam. Als gevolg van het coronavirus was het op de wereldwijde beurzen behoorlijk onrustig vanaf half januari. De Afrikaanse markten vertonen doorgaans een zeer lage correlatie met de Westerse en Aziatische beurzen, wat ook deze maand weer zichtbaar was. De grootste stijgers in portefeuille waren deze maand Total Maroc (+22%) en Marsa Maroc (+8%). De Marokkaanse overheid wil de kapitalisatie van de op een na grootste effectenbeurs van Afrika verder stimuleren door te privatiseren, zoals bijvoorbeeld de carrier Royal Air Maroc en delen van het gigantische fosfaatbedrijf OCP naar de beurs te brengen. Deze inspanningen maken deel uit van een bredere impuls van koning Mohammed VI om een nieuw groeimodel te ontwikkelen, waardoor Marokko binnen twee tot drie jaar weer de status van Emerging Market zou kunnen bereiken. In 2013 degradeerde het land naar de Frontier Market status. Egypte, waar het fonds een weging heeft van 25,4%, droeg ook bij aan het positieve resultaat. Zo werd het Egyptische pond ruim 3% sterker ten opzichte van de euro en verscheen er een positief rapport van Colliers International over de Egyptische toeristensector. De verwachting is dat de inkomsten uit toerisme zullen stijgen van USD 16,4 miljard in 2019 naar USD 29,7 miljard in 2024. Daarnaast kwam Bloomberg met een artikel over de uitzonderlijk sterke balansen en kasposities van Egyptische banken. Het fonds zag de positie in Credit Agricole in Egypte met ruim 4% toenemen de afgelopen maand. Het aandeel noteert op slechts 6x de verwachte winst bij een dividendrendement van 9,8%. De bank heeft sinds 2011 onafgebroken een jaarlijkse stijging van de winst geboekt. Het fonds heeft momenteel posities in 31 aandelen in 7 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn Egypte (25,2%), Nigeria (20,8%), en Kenia (25,4%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2020-01

Archief factsheets
factsheet africa 2019-12
factsheet africa 2019-11
factsheet africa 2019-10
factsheet africa 2019-09
factsheet africa 2019-08
factsheet africa 2019-07
factsheet africa 2019-06
factsheet africa 2019-05
factsheet africa 2019-04
factsheet africa 2019-03
factsheet africa 2019-02
factsheet africa 2019-01

Overige informatie
column afrika 2019-11
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen