Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In de maand februari waren de markten in Afrika overwegend negatief, waarbij het fonds 7,9% daalde en de benchmark index 5,2% waarde verloor. Doorgaans vertonen de Afrikaanse markten een zeer lage correlatie met de Westerse en Aziatische beurzen, maar het coronavirus had deze keer (ondanks het beperkte aantal besmettingen) ook impact op Afrikaanse aandelen. Gemeten in euro daalde de beurs in Egypte 7,5%, Nigeria 7,7% en Marokko 7,5%. Dit zijn de landen waar het fonds de grootste weging heeft. Niet alle posities daalden in portefeuille, er waren ook een aantal stijgers zoals bijvoorbeeld Standard Chartered Bank Ghana (+5,4%).
Met een economische groei van 8,1% in 2017, 6,8% in 2018 en een verwachte groei van 7% voor 2019 behoort Ghana tot een van de snelst groeiende economieën ter wereld. De hervormingen die drie jaar geleden van start gingen in het West Afrikaanse land beginnen nu hun vruchten af te werpen. Deze hervormingen waren gericht op het terugdringen van tekorten en een agressieve herziening van de bancaire sector, waarbij het aantal kredietverstrekkers gereduceerd is van 69 naar 23. Dit biedt kansen voor Cal bank en Ecobank Ghana die het fonds in portefeuille heeft. Cal Bank, bijvoorbeeld, handelt meer dan 20% onder de boekwaarde bij een koerswinstverhouding van slechts 3,81x en een dividendrendement van 4,85%. Over de eerste 9 maanden van 2019 werd een netto winststijging van 31% op jaarbasis gerapporteerd. Op macro economisch gebied was er nieuws uit o.a. Nigeria, waar de inkoopmanagersindex steeg naar 59,2. De productie in het land groeit gestaag door en daarmee ook de werkgelegenheid. Het IMF geeft aan dat meer hoogwaardige groei mogelijk is, maar dan moeten hervormingen doorgevoerd worden. Noodzakelijk hierbij zijn meer investeringen in groei-gedreven sectoren als energie, landbouw, industrie en telecom.
Het fonds heeft momenteel posities in 29 aandelen in 7 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn Egypte (26,1%), Marokko (20,3%), en Nigeria (19%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2020-02

Archief factsheets
factsheet africa 2020-01
factsheet africa 2019-12
factsheet africa 2019-11
factsheet africa 2019-10
factsheet africa 2019-09
factsheet africa 2019-08
factsheet africa 2019-07
factsheet africa 2019-06
factsheet africa 2019-05
factsheet africa 2019-04
factsheet africa 2019-03
factsheet africa 2019-02

Overige informatie
column afrika 2019-11
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen