Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Na de daling in juli wist het fonds in augustus goed te herstellen met een stijging van 3,98%. De benchmark maakte het verlies van juli afgelopen maand goed door 4,6% te stijgen. Gemiddeld gezien herstelden de Afrikaanse financiële markten in augustus, maar niet alle markten deden hieraan mee. In Kenia daalden de koersen wederom, nu met 2,23%. Daarnaast daalde de beurs in Zuid-Afrika met 5,3%. Nigeria wist enigszins te herstellen met een stijging van 2,8%, terwijl de beurzen in Egypte het verlies van juli bijna goed maakten met een stijging van 8,6%. Alle percentages gemeten in euro en total return.
In het tweede kwartaal kromp het BBP met 6,1% in Nigeria, terwijl in het eerste kwartaal de economie nog met 1,9% groeide. Als gevolg van de crash in de olieprijs en de wereldwijde verspreiding van het coronavirus moest de Nigeriaanse economie een stap terug doen. Voor de stabiliteit van haar economie op lange termijn zal de afhankelijkheid van de olie-export teruggebracht moeten worden, o.a. door het stimuleren van andere sectoren. Het inflatie cijfer in Kenia was onveranderd met 4,4% inflatie op jaarbasis ten opzichte van juli. De Centrale Bank van Kenia verwacht dat de inflatie binnen de bandbreedte van 2,5-7,5% zal blijven bewegen. Verder kondigde president Kenyatta aan dat de economie naar verwachting met 4,6% zal groeien dit jaar, ondanks de voortdurende corona pandemie. Ook in Egypte waren de gevolgen van de pandemie zichtbaar. In het tweede kwartaal van het jaar steeg de werkloosheid naar 9,6%, vergeleken met 7,5% over dezelfde periode vorig jaar. Het positieve nieuws was dat de overheidsinvesteringen in 2019/2020 met 26% toenamen en dat voor 2020/2021 de verwachting is dat de overheidsinvesteringen met 55% zullen toenemen. Verder hield de Centrale Bank de rente voor de vijfde keer op rij onveranderd op 9,25%. De Centrale Bank blijft gefocust op een stabiele munt in combinatie met een beperkte inflatie en dito rentevoet. Het fonds heeft momenteel posities in 31 aandelen in 8 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn Egypte (31,9%), Marokko (21,4%), en Nigeria (19,6%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2020-08

Archief factsheets
factsheet africa 2020-07
factsheet africa 2020-06
factsheet africa 2020-05
factsheet africa 2020-04
factsheet africa 2020-03
factsheet africa 2020-02
factsheet africa 2020-01
factsheet africa 2019-12
factsheet africa 2019-11
factsheet africa 2019-10
factsheet africa 2019-09
factsheet africa 2019-08

Overige informatie
column afrika 2019-11
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen