Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In oktober noteerde het fonds per ultimo van de maand 4,1% hoger, terwijl de benchmark index 3,2% toenam. In Egypte (-1,6%) en Kenia (-2,9%) daalden de markten. De beurzen in Marokko (+5,2%) en Nigeria (+13,4%) waren wel positief. De grootste stijger was United Bank for Africa, dit Nigeriaanse aandeel wist 23,8% te winnen. 
Dankzij een stevig economisch hervormingsprogramma trekt volgens de Egyptische overheid de economische groei weer aan. De PMI in Egypte steeg van 50,4 in september naar 51,4 in oktober als gevolg van een herstel van de consumentenvraag en exportverkopen. De bedrijfsomstandigheden verbeterden ondanks aanhoudend banenverlies, doordat bedrijven zich aanpasten aan de economische uitdagingen van de pandemie. In september steeg de PMI voor het eerst in 14 maanden tijd boven de 50. Het feit dat nu voor de 2e maand op rij het cijfer boven de 50 stijgt is positief. 

Ook in Nigeria trekt de economische groei weer aan. De PMI steeg van 52,5 in september naar 53,5 in oktober, met name als gevolg van een toename in export. De werkgelegenheid nam licht toe, waarbij het tempo van de banencreatie in lijn was met de vorige maanden. De inflatie is met 13,7% toegenomen, hoger dan de verwachting van 13,2%. Met name de voedselprijzen zijn fors (16,6%) gestegen. De oorzaak wordt o.a. toegeschreven aan de richtlijn voor grensafsluiting van de federale overheid die in augustus 2019 werd aangekondigd. Wat ook mee speelt zijn tegenvallende oogsten en een snel groeiende bevolking, waarbij de productie van voedsel niet evenredig meestijgt met de vraag.
De Marokkaanse particuliere sector zal profiteren van twee groene investeringen voor een totaalbedrag van € 253 miljoen, beschikbaar gesteld door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), de Europese Unie (EU), het Groen Klimaatfonds (GCF) en Zuid-Korea. Dankzij deze financiële steun kunnen lokale bedrijven groene technologie verwerven en concurrerender worden, waardoor ze bijdragen aan het economische herstel van Marokko. 

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2020-10

Archief factsheets
factsheet africa 2020-09
factsheet africa 2020-08
factsheet africa 2020-07
factsheet africa 2020-06
factsheet africa 2020-05
factsheet africa 2020-04
factsheet africa 2020-03
factsheet africa 2020-02
factsheet africa 2020-01
factsheet africa 2019-12
factsheet africa 2019-11
factsheet africa 2019-10

Overige informatie
column afrika 2019-11
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen