Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In het eerste half jaar van 2019 is de koers van het fonds met 1,02% gestegen, waarbij de index over dezelfde periode met 8,26% steeg, beide in euro op basis van total return. De opgang van de index kan worden verklaard door de rally in Comi (ytd +36,55%) in Egypte. Het aandeel maakt bijna 18% van de index uit maar komt niet door de selectiecriteria van het fonds. Desalniettemin hebben dezelfde criteria ervoor gezorgd dat het fonds op vijf-jaars basis 5 sterren in Morningstar heeft. Met een koers-winstverhouding van 10 en een gemiddeld dividendrendement van 7,85% achten wij het fonds sterk gepositioneerd voor het tweede halfjaar.

Eén van onze grootste holdings, Maroc Telecom, was in het nieuws omdat de staat haar belang heeft teruggebracht van 30% naar 22%. De aangeboden aandelen waren in trek omdat het bedrijf een sterke positie heeft in haar thuismarkt en tevens actief is in andere Afrikaanse landen met een hoog groeipotentieel. Een hogere free-float kan tevens tot een hoger indexgewicht leiden. In de afgelopen maand debuteerde Airtel Afrika op beurs van Londen. Het werd de slechtste beursintroductie in Europa van dit jaar waarbij het aandeel op de eerste dag 16% daalde. Binnen het fonds hebben we op deze lagere koers een positie ingenomen omdat deze daling overdreven lijkt. Het bedrijf heeft een solide omzetgroei van 10% in elk van de afgelopen 5 kwartalen en we verwachten dat Airtel haar dividendrendement zal realiseren. In Kenia heeft de Treasury, net als vorig jaar, het parlement gevraagd om de bankwet en de verlieslatende rente-cap te schrappen. Dit keer heeft ook het hoger gerechtshof de wet ongeldig verklaard. Dit kan mogelijk positief uitpakken voor de Keniaanse posities binnen het fonds, zoals Equity Group Holdings. De bank noteert op 6,7 keer de verwachte winst bij een dividendrendement van 5%.

Het fonds heeft op dit moment posities in 35 aandelen, verdeeld over 7 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Egypte (28,45%), Nigeria (24,65%) en Marokko (19,01%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een land wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de Africa ex SA Index.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2019-06

Archief factsheets
factsheet africa 2019-05
factsheet africa 2019-04
factsheet africa 2019-03
factsheet africa 2019-02
factsheet africa 2019-01
factsheet africa 2018-12
factsheet africa 2018-11
factsheet africa 2018-10
factsheet africa 2018-09
factsheet africa 2018-08
factsheet africa 2018-07
factsheet africa 2018-06

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen