Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Africa ex South Africa Index (Total Return).

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprestaties

grafiek afrika

De fondsmanager schrijft

Na vijf achtereenvolgende jaren van outperformance heeft het fonds de index in 2018 voor moet laten gaan. Over de eerste drie kwartalen van het jaar lag het rendement van het fonds boven de index, maar dit is over de maanden oktober en november omgeslagen. Per saldo is het fonds over 2018 met 12,25% gedaald, ten opzichte van een daling van 8,62% voor de benchmark index, beide in euro op basis van total return.
 
Gedurende het jaar heeft het fonds de grootste weging gehad in Egypte. De Egyptische beurs ging het jaar voortvarend van start maar piekte in april. Sindsdien is de markt met 27% gekelderd, waarbij sommige blue chips zelfs 50% tot 60% corrigeerden vanaf de piek gemeten in lokale valuta. Verder neerwaarts risico lijkt beperkt nu de markt op 8,5 keer de verwachte winst noteert, waarbij de marktkapitalisatie momenteel slechts 15% van het BBP bedraagt. De lagere olieprijs geeft lucht aan het Egyptische overheidsbudget, waardoor er ruimte ontstaat voor een renteverlaging. Tevens trekt de toeristensector sterk aan met een opbrengst van 9 miljard dollar in 2018 en een verwachting van 12 miljard dollar voor 2019.
 
De beurzen van Nigeria en Zuid-Afrika hebben in 2018 ook behoorlijk onder druk gestaan. De Nigeria All Share index daalde 10,91% en de JSE All Share index in Zuid-Afrika zakte, vooral door de zwakke valuta, met 17,18% gemeten in euro op basis van total return. Het negatieve sentiment in Nigeria is opvallend aangezien officiële instituten zoals het IMF de economie duidelijk zien aantrekken met een groeiraming van 0,8% over 2017 naar 1,9% voor dit jaar en 2,3% voor 2019. Ondertussen noteert de marktindex slechts 9,5 keer de winst bij en dividendrendement van 5,38%. Gezien de correcties en waarderingen lijken deze beurzen rijp voor een herstel.
In de laatste maand van het jaar hebben we nog een nieuwe positie aan het fonds toegevoegd. Het gaat om Mutandis in Marokko. De leverancier van vruchtensappen en vis- en schaaldieren debuteert aan de beurs van Casablanca met 14,7 keer de verwachte winst en een dividendrendement van 4,1%.
 
Per saldo was het fonds in 2018 in trek bij beleggers, het aantal uitstaande aandelen nam met 240.368 toe naar 809.806 stuks. In april werd er een dividend uitgekeerd van 58 eurocent per aandeel, wat neerkomt op een dividend rendement van 4,7% op basis van de slotkoers van het jaar.
Het fonds heeft op dit moment posities in 37 aandelen, verdeeld over 8 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Egypte (29,87%), Nigeria (25,23%), Marokko (14,96%) en Kenia (12,31%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een land wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de benchmark.
 

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2018-12

Archief factsheets
factsheet africa 2018-11
factsheet africa 2018-10
factsheet africa 2018-09
factsheet africa 2018-08
factsheet africa 2018-07
factsheet africa 2018-06
factsheet africa 2018-05
factsheet africa 2018-04
factsheet africa 2018-03
factsheet africa 2018-02
factsheet africa 2018-01
factsheet africa 2017-12

Overige informatie
outlook 2018 frontier markets
information sheet fundmanagement 2016-07
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen