Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Africa ex South Africa Index (Total Return).

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprestaties

Grafiek Beleggingsfonds Afrika september

De fondsmanager schrijft

Terwijl de Wereldindex en de Emerging Market index behoorlijke verliezen leden van respectievelijk 4,79% en 6,21%, werden het fonds (-3,72%) en de benchmark (-1,46%) minder hard geraakt, gemeten in euro en op basis van total return. Deze maand deed het fonds het wel minder goed dan de benchmark, omdat Egypte onder druk stond. Het fonds heeft hier de grootste landenweging en de EGX30 index moest 5,55% prijsgeven. In de afgelopen maand was er per saldo vraag naar aandelen van het fonds. Het aantal uitstaande aandelen nam toe met 8.522 stuks naar een totaal van 793.867.
 
Binnen de portefeuille hebben we de daling in Egypte aangegrepen om positie in te nemen in Oriental Weavers. De producent van tapijten en vloerkleden maakt een correctie door van ruim 35% in een jaar tijd, maar noteert nu slechts 8 keer de verwachte winst met een dividendrendement van boven de 10%. Verder hebben we een nieuwe positie ingenomen op Seplat Petroleum in Nigeria in de anticipatie op een groei van het dividend.
 
Ratings firma Fitch liet zich begin november positief uit over Nigeria en zei dat het aanhoudende economische herstel van Nigeria en een vermindering van externe risico's de vooruitzichten voor de credit rating hebben verbeterd. De economie van Nigeria zou dit jaar met 2% moeten groeien, waarbij de groei van het BBP volgend jaar oploopt tot 2,5% en 3,3% in 2020. De toegenomen olieproductie en de groei van buitenlandse investeringen hebben het land in staat gesteld om grotere buitenlandse deviezenreserves te vergaren. De reserves stegen van $37,9 miljard aan het begin van dit jaar naar $44,6 miljard in september, een niveau dat Fitch beschrijft als 'een substantiële externe buffer'.
 
Het fonds heeft op dit moment posities in 37 aandelen, verdeeld over 9 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Egypte (26,77%), Nigeria (24,80%), Marokko (12,97%) en Kenia (11,76%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een land wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de benchmark.
 

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2018-10

Archief factsheets
factsheet africa 2018-09
factsheet africa 2018-08
factsheet africa 2018-07
factsheet africa 2018-06
factsheet africa 2018-05
factsheet africa 2018-04
factsheet africa 2018-03
factsheet africa 2018-02
factsheet africa 2018-01
factsheet africa 2017-12
factsheet africa 2017-11
factsheet africa 2017-10

Overige informatie
outlook 2018 frontier markets
information sheet fundmanagement 2016-07
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen