Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In september waren de markten in Afrika overwegend positief waarbij het fonds 0,51% bijschreef en de benchmark index met 0,8% steeg. Positieve uitschieter was Kenia waar de Nairobi All Share Index met 3,40% steeg. Gedurende de maand hebben we voor een deel winst genomen op KNCB Group in Kenia met als doel de bankensector onder de limiet van 40% te houden uit oogpunt van risicomanagement. Banken in Nigeria deden het namelijk ook sterk in september. Binnen de portefeuille zagen we bijvoorbeeld Acces Bank in Nigeria met ruim 24% stijgen. Het aandeel noteert na de stijging nog steeds op slechts 3x de verwachte winst bij een dividendrendement van 6,7%.

Egypte heeft de grootste weging in de portefeuille (27,3%) en was deze maand in het nieuws vanwege onrust in het land.  Het gevolg was dat de beurzen tijdelijk onder druk kwamen te staan waarbij de EGX30 index in een paar dagen tijd ruim 12% terug viel. In verschillende steden in Egypte werd geprotesteerd tegen het regime van president Abdel Fatah al-Sisi. Betogingen zijn zeldzaam sinds de machtsgreep van generaal Al-Sisi in 2013. Op moment van schrijven lijkt de rust weer wat teruggekeerd en heeft de beurs een groot deel van het verlies weer ingelopen. Verder verlaagde de centrale bank van Egypte voor de derde keer dit jaar de rente. Dit is mogelijk vanwege de dalende inflatie. De depositorente werd in lijn met de verwachting met 100 basispunten verlaagd tot 13,25%. De basisrente werd ook verlaagd tot 14,25 procent. De lagere rente moet een impuls geven aan de economie.

In Nigeria kwam de centrale bank met de mededeling dat het de rente pas zal verlagen als de inflatie onder de 9% daalt. De verwachting is dat dit niet eerder dan volgend jaar gaat gebeuren. De inflatie beweegt de laatste maanden rond de 11%. De basisrente blijft dus voorlopig gehandhaafd op 13,5%. Ander septembernieuws uit Nigeria: de economie is met 1,94% gegroeid in het tweede kwartaal, vooral door groei van de olie export.

Het fonds heeft momenteel posities in 31 aandelen in 7 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn Egypte (27,3%), Nigeria (22,9%), en Marokko (17,8%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een land wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de benchmark.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2019-09

Archief factsheets
factsheet africa 2019-08
factsheet africa 2019-07
factsheet africa 2019-06
factsheet africa 2019-05
factsheet africa 2019-04
factsheet africa 2019-03
factsheet africa 2019-02
factsheet africa 2019-01
factsheet africa 2018-12
factsheet africa 2018-11
factsheet africa 2018-10
factsheet africa 2018-09

Overige informatie
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen