Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Afrika "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprestaties

grafiek afrika

De fondsmanager schrijft

In april steeg de benchmark-index met 2,51% terwijl het fonds vrijwel ongewijzigd bleef. De grootste weger in de index, namelijk Commercial International Bank in Egypte (Comi), noteerde 13% hoger in april na beter dan verwachte bedrijfsresultaten. Binnen de benchmark-index heeft Comi een weging van bijna 18% en een wegingsfactor van 77% binnen de Egyptische index. Omdat het TCM Africa fonds zich richt op waarde en dividend voldoet Comi niet aan onze criteria.

Sinds het begin van het jaar noteert het TCM Africa fonds 8,19% hoger. In deze periode groeide het aantal uitstaande aandelen met 18.329 waardoor het totaal aantal uitstaande aandelen toenam naar 828.135.
Binnen de portefeuille hebben we posities toegevoegd in Nigeriaanse banken met een zeer lage waardering. Hoewel ze geprijsd zijn voor een ramp, zal de economie in 2019 waarschijnlijk met 2,4% toenemen (na een stijging van 1,9% in 2018) op basis van de nieuwste Bloomberg-enquête. Ook de inkoopmanagers index steeg in maart van 53,6 naar 55,5. Access Bank, die onlangs Diamond Bank heeft overgenomen en nu de grootste geldschieter van Nigeria is, was deze maand de best renderende positie met een rendement van 12,13%.

Sinds het begin van dit jaar draagt Kenia het meest bij aan het rendement van het fonds. In 2018 groeide de Keniaanse economie op het hoogste tempo in acht jaar tijd en kan dit jaar met een vergelijkbaar tempo (6,3%) groeien. Kenia genereerde 840.600 nieuwe banen in 2018, de inflatie in 2018 bedroeg 4,7 procent, veel lager dan de 8 procent uit 2017 en het tekort op de lopende rekening nam af tot $ 4,1 miljard. Ongeveer 2 miljoen toeristen bezochten het land vorig jaar. Toerisme is na de landbouw de grootste bron van buitenlandse valuta.

Het fonds heeft momenteel posities in 36 aandelen in 7 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn nu Egypte (28,7%), Nigeria (26,49%) en Marokko (17,7%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een land wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de benchmark.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet africa 2019-04

Archief factsheets
factsheet africa 2019-03
factsheet africa 2019-02
factsheet africa 2019-01
factsheet africa 2018-12
factsheet africa 2018-11
factsheet africa 2018-10
factsheet africa 2018-09
factsheet africa 2018-08
factsheet africa 2018-07
factsheet africa 2018-06
factsheet africa 2018-05

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen