Aandelenfonds Afrika

Beleggingsfonds Afrika - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds "TCM Africa High Dividend Equity" belegt in beursgenoteerde aandelen in de regio's Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het fonds keert in principe eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in Egypte, Marokko en Nigeria, maar ook in Botswana, Ghana, Kenia, Mauritius, Tunesië en Zambia. Zuid-Afrika zal een beperkt deel van de portefeuille uitmaken. 
Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Afrika. De correlatie is laag. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Afrikaanse markten minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Africa High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In het vierde kwartaal van 2020 rendeerde het fonds met 8,9% terwijl de benchmark-index steeg met 7,9%. In Egypte (-2,2%) daalde de aandelenmarkt gedurende de laatste maand, maar in Nigeria (+9,8%), Kenia (+4,7%) en Marokko (+2,3%) was het sentiment positief. De grootste stijger was Ecobank Ghana, dit aandeel wist 40,7% te winnen. 

Het sentiment op de Nigeriaanse beurs was deze maand wederom zeer positief. Lokale pensioenfondsen zijn altijd onderwogen geweest in aandelen met gemiddeld ongeveer 5% van het belegd vermogen. Maar nu het rendement op obligaties daalt beleggen lokale pensioenfondsen meer in (dividend)aandelen met een hoger rendement. Wat ook een positieve bijdrage leverde aan de aandelenrally was de stijging van olieprijs (+6,8%).

Marokko en de Verenigde Staten hebben twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten ondertekend in december. De bedoeling van de nieuwe afspraken is om investeringen in Marokko en Afrika te bevorderen. De eerste overeenkomst betreft een bedrag van $3 miljard, dat gebruikt wordt voor de financiële en technische ondersteuning van particuliere investeringsprojecten in Marokko en Noord-Afrika. Daarnaast is er een intentieverklaring getekend waarmee het land en de VS aankondigen nauw te gaan samenwerken aan het hulpprogramma "Prosper Africa".

De centrale bank van Kenia wil het gebruik van digitale geldtransacties stimuleren en vraagt aanbieders van digitale financiële diensten om samen te werken. Zeker in tijden van corona heeft digitaal betalen de voorkeur. Daarnaast wil de centrale bank een maximum rente hanteren voor mobiele leningen (microkrediet afgesloten via de mobiele telefoon). Safaricom (mobiele telecom aanbieder, in portefeuille) kan hiervan profiteren omdat een lagere debetrentevoet uiteindelijk de transactieactiviteit van dit soort leningen zal verhogen.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Africa 2020-12

Archief factsheets
factsheet africa 2020-11
factsheet africa 2020-10
factsheet africa 2020-09
factsheet africa 2020-08
factsheet africa 2020-07
factsheet africa 2020-06
factsheet africa 2020-05
factsheet africa 2020-04
factsheet africa 2020-03
factsheet africa 2020-02
factsheet africa 2020-01
factsheet africa 2019-12

Overige informatie
column afrika 2019-11
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
2016-03 Afrika's algoritme
Manager View Africa Equity 2015-08
Nigeria (artikel The Asset.nl) 2014-12
Citywire AAA ranking 2014-01
column hoog dividend 2013

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen