Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In het eerste half jaar van 2019 is de koers van het fonds met 5,04% gestegen, waarbij de index over dezelfde periode met 12,8% steeg, beide in euro op basis van total return. De stijging van de index is vooral te verklaren door de sterke prestaties van Koeweit (+25% ytd). Het land heeft nu een weging van 31% in de index gekregen, nadat Argentinië is gepromoveerd naar de Emerging Markets (EM) status. De landenwegingen binnen het fonds zijn veel minder geconcentreerd dan in de index. Dit zal op lange termijn ten goede komen aan de risico-rendementverhouding. De gemiddelde koers-winstverhouding (K/W) in Koeweit bedraagt op dit moment 17,57. De waardering van het fonds als totaal ligt een stuk lager met een K/W van 9,89.

In november zal de indexprovider bekend maken of Koeweit ook promoveert naar de EM status. In dat geval zal Vietnam volgend jaar het grootste land binnen de FM index worden. Verder wordt IJsland genoemd als nieuwe kandidaat voor opname in de FM index. In de afgelopen maand hebben we de weging in Argentinië afgebouwd ten gunste van Marokko en Kenia. Eén van onze holdings, Maroc Telecom, was in het nieuws omdat de staat haar belang heeft teruggebracht van 30% naar 22%. De aangeboden aandelen waren in trek omdat het bedrijf een sterke positie heeft in haar thuismarkt en tevens actief is in andere Afrikaanse landen met een hoog groeipotentieel. Een hogere free-float kan tevens tot een hoger indexgewicht leiden. Verder kochten we Ho Chi Minh City Securities in Vietnam. Het aandeel noteert 10,9 keer de verwachte winst met een dividendrendement van ruim 7%. In Kenia heeft de Treasury, net als vorig jaar, het parlement gevraagd om de bankwet en de verlieslatende rente-cap te schrappen. Dit keer heeft ook het hoger gerechtshof de wet ongeldig verklaard. Dit kan mogelijk positief uitpakken voor de Keniaanse posities binnen het fonds. Recent hebben we uitgebreid in Equity Group Holdings. De bank noteert op 6,7 keer de verwachte winst bij een dividendrendement van 5%.

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 82 aandelen, verdeeld over 22 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (12,72%), Nigeria (10,88%) en Koeweit (7,83%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2019-06

Archief factsheets
factsheet global frontier 2019-05
factsheet global frontier 2019-04
factsheet global frontier 2019-03
factsheet global frontier 2019-02
factsheet global frontier 2019-01
factsheet global frontier 2018-12
factsheet global frontier 2018-11
factsheet global frontier 2018-10
factsheet global frontier 2018-09
factsheet global frontier 2018-08
factsheet global frontier 2018-07
factsheet global frontier 2018-06

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen