Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Het tweede kwartaal, dat gekenmerkt werd door een herstel op de wereldwijde aandelenmarkten, was voor het fonds ook positief. Het fonds steeg 14,67% en liet daarmee een outperformance zien ten opzichte van de index (+11,97%) en de Frontier 100 ETF (+13,6%), gemeten in euro op basis van total return. 
De impact van Covid-19 op frontier markets is mogelijk minder erg dan aanvankelijk was ingeschat door beleggers. De relatief jonge bevolking en de lagere bevolkingsdichtheid zorgt voor relatief minder sterfgevallen dan in ontwikkelde landen. Daarnaast komt bijvoorbeeld obesitas minder voor en hebben frontier landen in Azië en Afrika ervaring met epidemieën of ander soort natuurrampen en zijn als zodanig cultureel en psychologisch beter voorbereid op extreme situaties. Daardoor is er reeds in een vroeg stadium ingegrepen, zoals in Vietnam. Het land heeft veel testen uitgevoerd en is het eerste grote land (100 miljoen inwoners) dat het virus onder controle had, waarbij er slechts 270 mensen besmet zijn geraakt en niemand is overleden. 
Het IMF (schatting april 2020) verwacht voor 2020 een bbp krimp van 2,7% voor de frontier markets ten opzichte van een krimp van 6,6% voor ontwikkelde markten. Voor volgend jaar wordt tevens een BBP-herstel verwacht dat met +5,3% hoger ligt dan de verwachte rebound in emerging markets (+5,1%) en ontwikkelde markten (+4,5%). 
Binnen de portefeuille hebben we het afgelopen kwartaal de weging van Vietnam verhoogd van ongeveer 10% naar ruim 15% ten koste van Koeweit. Een van de aandelen die we hebben gekocht is de vastgoedontwikkelaar Nam Long Investment. Het aandeel noteert op 5,9x de verwachte winst bij een dividend yield van 4,7%. Voor komend jaar gaan we uit van een winstgroei per aandeel van 18% en verwachten we dat de onderneming schuldenvrij zal zijn.  
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 71 aandelen, verdeeld over 24 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (15,03%), Marokko (8,97%) en Kenia (7,59%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk van de benchmark index afwijken.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2020-06

Archief factsheets
factsheet global frontier 2020-05
factsheet global frontier 2020-04
factsheet global frontier 2020-03
factsheet global frontier 2020-02
factsheet global frontier 2020-01
factsheet global frontier 2019-12
factsheet global frontier 2019-11
factsheet global frontier 2019-10
factsheet global frontier 2019-09
factsheet global frontier 2019-08
factsheet global frontier 2019-07
factsheet global frontier 2019-06

Overige informatie
Dividend update 2020-04
Helikoptergeld 2020-03
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen