Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5-6% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek global

De fondsmanager schrijft

Het fonds heeft het jaar afgesloten met een rendement van 3,94%. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 15,68%, beide gemeten in euro op basis van total return. Na drie jaren van outperformance kon het rendement van de index dit jaar niet worden bijgebeend. Dit kwam voornamelijk door de sterke rally in Argentinië, waar de index met meer dan 50% steeg. De benchmark heeft een weging van zo’n 20% in het land en het fonds niet, aangezien er nagenoeg geen aandelen zijn die aan onze dividendcriteria voldoen. De Argentijnse indices zijn inmiddels stevig geprijsd en noteren op dit moment tussen de 22 en 28 keer de winst. Ondanks dat deze rally nog even kan aanhouden is de dividendstrategie meer gericht op het selecteren van waarde en is daarom een van de betere methoden voor het behalen van een langere termijn outperformance. In de afgelopen 5 jaar behaalde het fonds een rendement van 70,51% ten opzichte van 61,24% voor de Frontier Market 100 ETF.

Binnen het fonds hebben we de afgelopen maand de weging in Pakistan licht verhoogd. In de afgelopen maand corrigeerde de beurs van Pakistan met meer dan 20% op basis van economische onevenwichtigheden, mede ontstaan door grote investeringen vanuit China. Op dit moment is de Pakistaanse beurs een van de goedkoopste ter wereld met een k/w van 8,09 en een dividendrendement van 5,65%. In Vietnam stegen de aandelen in de laatste maand van het jaar over een breed front. Binnen de top 10 van stijgers in portefeuille bevonden zich 7 Vietnamese aandelen. Op basis van onze duurzaamheidsscreening die elk kwartaal wordt uitgevoerd door Sustainalytics zijn wij gestart met de verkoop van het aandeel Kcell dat niet meer voldoet aan de criteria.

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 82 aandelen, verdeeld over 22 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (15,73%), Bangladesh (11,37%) en Egypte (10,93%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.
 

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2017-12

Archief factsheets
factsheet global frontier 2017-11
factsheet global frontier 2017-10
factsheet global frontier 2017-09
factsheet global frontier 2017-08
factsheet global frontier 2017-07
factsheet global frontier 2017-06
factsheet global frontier 2017-05
factsheet global frontier 2017-04
factsheet global frontier 2017-03
factsheet global frontier 2017-02
factsheet global frontier 2017-01
factsheet global frontier 2016-12

Overige informatie
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
jaarverslag 2014
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)
financial report 2014 (Caceis)
jaarverslag 2014 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen