Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In het eerste kwartaal van het jaar is het fonds met 5,70% gestegen en boekte daarmee een outperformance ten opzichte van de index, die over dezelfde periode met 4,88% steeg. De holdings in Vietnam en Pakistan droegen het meeste bij aan het positieve resultaat maar ook Kazachstan sprong in het oog. Het fonds heeft posities in het Kazachse fintech-bedrijf Kaspi en Halyk Savings Bank. De aandelen stegen in Q1 met respectievelijk 13,3% en 25,48% gemeten in euro. 
Op 3 maart jl. rapporteerde Kaspi uitstekende resultaten met een nettowinstgroei van 43% in 2020, deze groei was voornamelijk afkomstig van zijn digitale betalingen en e-commerce. Deze twee segmenten zullen naar verwachting ook de toekomstige groei stimuleren, waarbij het bedrijf streeft naar een groei van 50% van de geconsolideerde nettowinst in 2021, die, indien behaald, zich zou vertalen in een nettowinst van bijna een miljard US dollar. Deze groei weerspiegelt de dominantie en ontwrichting die Kaspi heeft gecreëerd in de Kazachse financiële dienstverlening en fintech-ruimte. De ‘Kaspi Super App’ heeft 9,1 miljoen actieve gebruikers, wat neerkomt op de helft van de Kazachse bevolking. Op basis van de verwachting voor de nettowinst voor 2021 handelt het aandeel nog steeds met een aantrekkelijke koers / winstverhouding van 14x bij een dividendrendement van 4.5%.
De andere holding binnen het fonds, Halyk Savings Bank, rapporteerde 12 maart jl. een winst per aandeel die 19,61% beter was dan verwacht. Halyk ontwikkelt ook een 'super'-app die meerdere diensten biedt, waaronder Halyk Invest sinds november en Halyk Market sinds december. Het bedrijf verwacht een groei van 2,6 naar 4 miljoen actieve gebruikers dit jaar. Het aandeel noteert nu op slechts 5.5x de verwachte winst voor 2021 bij een dividendrendement van 12,5%.
Binnen het fonds hebben we een nieuwe positie ingenomen in de Pakistaanse Meezan Bank. Voor de komende twee jaren wordt een groei van de winst per aandeel verwacht van respectievelijk 27,3% en 15,2%. De deposito's van Meezan zijn in een periode van 5/10 jaar met 17,53% / 22,1% gegroeid, veel meer dan bij de grotere concurrenten. Met deze groeicijfers is de koers-winstverhouding van 7.4x spotgoedkoop te noemen, waarbij het dividendrendement van 6,7% en een ROE van 27% ook ruimschoots aan onze eisen voldoen. 
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 84 aandelen, verdeeld over 20 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (19,5%), Pakistan (9,06%) en Marokko (8,93%).

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Global Frontier 2021-03

Archief factsheets
Factsheet Global Frontier 2021-02
Factsheet Global Frontier 2021-01
Factsheet Global Frontier 2020-12
factsheet global frontier 2020-11
factsheet global frontier 2020-10
factsheet global frontier 2020-09
factsheet global frontier 2020-08
factsheet global frontier 2020-07
factsheet global frontier 2020-06
factsheet global frontier 2020-05
factsheet global frontier 2020-04
factsheet global frontier 2020-03

Overige informatie
information sheet fundmanagement
Outlook Frontier Markets 2021
Dividend update 2020-04
Helikoptergeld 2020-03
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidsrisico 2021-03
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2021-03 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen