Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen. De benchmark van het Fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek global

De fondsmanager schrijft

Frontier Markets zijn in 2018 over een breed front gecorrigeerd. De FM index daalde over het jaar met 12,25% en de FM 100 ETF zakte met 13,86%. Het TCM Global fonds heeft de schade relatief kunnen beperken met een jaarrendement van -7,94%, gemeten in euro op basis van total return. Sinds de start van het fonds in november 2012 bedraagt het rendement 55,71% ten opzichte van 39,84% voor de index tracker.
 
Ten opzichte van andere aanbieders deed het fonds het in 2018 beter. Morningstar publiceerde op 10 december jl. een artikel over de best presterende fondsen in de categorie Aandelen Frontier Markets met een rangschikking over 2018. Daarin kwam TCM als nummer 1 uit de bus. Citaat: “Op de eerste plaats treffen we het frontier markets fonds van de Nederlandse aanbieder Trustus. Het fonds richt zich op aandelen uit frontier markets met een hoog consistent dividendrendement. Het fonds keert tweemaal per jaar dividend uit, waarbij wordt gestreefd naar een jaarlijks dividenduitkering van 5%. Een onderscheidend aspect is de gelijkgewogen weging van de portefeuille”.

Ondertussen staat de waardering van Frontier Markets op een koers/winstverhouding (K/W) van 13,12. Een discount van 22,2% ten opzichte van ontwikkelde markten. TCM Global is nog goedkoper met een K/W van 8,7. Een rebound hangt in de lucht. We denken dat spanningen omtrent de handel tussen China en de VS zullen verminderen. De importtarieven op meer dan $500 miljard aan Chinese goederen zijn nabij het hoogtepunt. Tegenacties van de Chinezen gaan de Amerikaanse consument pijn doen, wat niet gunstig is voor Trump met het oog op een herverkiezing in 2020. Beide partijen zullen de spanningen willen verminderen. Daarbij komt dat de Amerikaanse groei vertraagt van 2,9% in 2018 naar 2,5% in 2019, aldus de mediane voorspelling van 60 door Bloomberg geraadpleegde economen. Dat kan leiden tot minder monetaire verkrapping dan verwacht. Een groter groeiverschil, een lagere dollar- en olieprijs zijn een voedingsbodem voor een herstel in opkomende markten.
 
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 82 aandelen, verdeeld over 25 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Bangladesh (11,87%), Vietnam (11,44%) en Nigeria (10,16%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.
 

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2018-12

Archief factsheets
factsheet global frontier 2018-11
factsheet global frontier 2018-10
factsheet global frontier 2018-09
factsheet global frontier 2018-08
factsheet global frontier 2018-07
factsheet global frontier 2018-06
factsheet global frontier 2018-05
factsheet global frontier 2018-04
factsheet global frontier 2018-03
factsheet global frontier 2018-02
factsheet global frontier 2018-01
factsheet global frontier 2017-12

Overige informatie
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen