Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Sinds de start van het jaar is de Frontier Markets Index (-3,98%) minder hard gedaald dan de Emerging Markets Index (-7,8%) en de Wereld Index (-7,05%). Het fonds daalde over dezelfde periode met 4,82%. De lagere correlatie alsmede de diversiteit in de Frontier Markets speelt hier een rol. Een positieve uitschieter is bijvoorbeeld Ghana, waar beurs dit jaar ruim 5% in de plus staat. Met een economische groei van 8,1% in 2017, 6,8% in 2018 en een verwachte groei van 7% voor 2019 behoort Ghana tot een van de snelst groeiende economieën ter wereld. 
De hervormingen die drie jaar geleden van start gingen in het West Afrikaanse land beginnen nu hun vruchten af te werpen. Deze hervormingen waren gericht op het terugdringen van tekorten en een agressieve herziening van de bancaire sector, waarbij het aantal kredietverstrekkers gereduceerd is van 69 naar 23. Dit biedt kansen voor Cal bank en Ecobank Ghana die het fonds in portefeuille heeft. Cal Bank, bijvoorbeeld, handelt meer dan 20% onder de boekwaarde bij een koerswinstverhouding van slechts 3,81x en een dividendrendement van 4,85%. Over de eerste 9 maanden van 2019 werd een netto winststijging van 31% op jaarbasis gerapporteerd.

In de afgelopen maand wist Bank of Georgia de aandacht te trekken met een stijging van 8,95%. De bank met activiteiten in Wit-Rusland en Georgië rapporteerde een winststijging (voor belasting) van 37% over Q4 2019. Het aandeel handelt op 4,9 keer de verwachte winst bij een dividendrendement van 5%. 
Vanuit Vietnam was er goed nieuws te melden aangaande het coronavirus. In het land zijn daar slechts 16 besmettingen vastgesteld en deze mensen zijn allemaal genezen verklaart. Tevens zijn er in de afgelopen 15 dagen geen nieuwe besmettingen meer bijgekomen. 
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 69 aandelen, verdeeld over 23 verschillende landen.  De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (10,28%), Marokko (9,21%) en Kenia (8,34%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk van de benchmark index afwijken.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2020-02

Archief factsheets
factsheet global frontier 2020-01
factsheet global frontier 2019-12
factsheet global frontier 2019-11
factsheet global frontier 2019-10
factsheet global frontier 2019-09
factsheet global frontier 2019-08
factsheet global frontier 2019-07
factsheet global frontier 2019-06
factsheet global frontier 2019-05
factsheet global frontier 2019-04
factsheet global frontier 2019-03
factsheet global frontier 2019-02

Overige informatie
Helikoptergeld 2020-03
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen