Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek global

De fondsmanager schrijft

De afgelopen maand zagen we in tegenstelling tot de Emerging en ontwikkelde markten een daling in de Frontier Markten. Terwijl ontwikkelde markten in april met 3,6% stegen en opkomende markten ruim 2% wisten toe te voegen, daalden de FM 100 ETF en het TCM Global Frontier fonds met respectievelijk 0,39% en 0,47%. De negatieve uitschieters waren de Argentijnse markt (- 7,7%), Bangladesh (- 6,9%) en Nigeria (- 4%).

Egypte, Roemenië en Marokko wonnen terrein maar hun stijging was niet genoeg om de dalingen in de andere markten te compenseren. Beleggers waren per saldo verkopers in Frontier markten en haalden in maart circa US$ 219 miljoen uit Frontier fondsen volgens Citi Research. Ondertussen denken we dat de fundamentals van de portefeuille van het fonds er zeer aantrekkelijk uitzien met een gemiddelde koers/winstverhouding van 9,75 en een dividendrendement van bijna 8%.

Binnen de portefeuille is de allocatie in Thailand gestegen naar een weging van 8%. Het fonds heeft bijvoorbeeld SPCG in portefeuille, het grootste zonne-energie bedrijf van Thailand. In 2014 produceerde het bedrijf 250 megawatt schone energie, waarmee jaarlijks meer dan 200.000 ton CO2 wordt bespaard. Dit staat equivalent aan de uitstoot van 40.000 auto's of 500.000 olievaten, volgens gegevens van de Nationale Bank, die de investeringen van het bedrijf ondersteunt. Tegenwoordig biedt SPCG 20% van het totale energieverbruik van het land aan en is het gericht op een verdubbeling van de productie tot 500 megawatt in 2020. SPCG kijkt nu naar nabijgelegen landen, bijvoorbeeld Myanmar, waar slechts 13% van de bevolking toegang heeft tot elektriciteit en waar meer dan 43 miljoen mensen kunnen kiezen om in het donker te blijven zitten of dure en vervuilende dieselgeneratoren te gebruiken. Het doel is om tegen 2036 ongeveer 6000 megawatt aan geïnstalleerde zonnecapaciteit te produceren. Momenteel heeft het bedrijf een dividendrendement van 7% en handelt het op 6,62x de verwachte koers/winst verhouding, wat 23% onder de gemiddelde 5-jaars koers/winst verhouding ligt.

Het fonds heeft momenteel (gelijk gewogen) posities in 83 aandelen in 22 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn momenteel Vietnam (12,36%), Nigeria (9,29%) en Thailand (8%). Op dit moment zijn dit de meest interessante aandelen met hoog dividend die voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze weging wordt daarom vooral bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. De samenstelling van het fonds kan daarom sterk afwijken van de benchmark.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2019-04

Archief factsheets
factsheet global frontier 2019-03
factsheet global frontier 2019-02
factsheet global frontier 2019-01
factsheet global frontier 2018-12
factsheet global frontier 2018-11
factsheet global frontier 2018-10
factsheet global frontier 2018-09
factsheet global frontier 2018-08
factsheet global frontier 2018-07
factsheet global frontier 2018-06
factsheet global frontier 2018-05

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen