Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe geen dividend uit. Ontvangen dividenden worden binnen het fonds herbelegd.

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De min of meer gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Global Frontier 2024-01

Archief factsheets
Factsheet Global Frontier 2023-12
Factsheet Global Frontier 2023-11
Factsheet Global Frontier 2023-10
Factsheet Global Frontier 2023-09
Factsheet Global Frontier 2023-08
Factsheet Global Frontier 2023-07
Factsheet Global Frontier 2023-06
Factsheet Global Frontier 2023-05
Factsheet Global Frontier 2023-04
Factsheet Global Frontier 2023-03
Factsheet Global Frontier 2023-02
Factsheet Global Frontier 2023-01

Overige informatie
Outlook Frontier Markets 2024
Outlook Frontier Markets 2023
Outlook Frontier Markets 2022
information sheet fundmanagement
Outlook Frontier Markets 2021
Dividend update 2020-04
Helikoptergeld 2020-03
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets

Juridische informatie
Essentiële Informatie Document
samenvoeging fondsen
juridische fusie
Duurzaamheidsverklaring Trustus 2023-09
performance scenarios
wijzigingen voorwaarden 2021-12
prospectus
Duurzaamheidsrisico 2021-03
notulen ava 2023-05
klachtenprocedure 2022-03
beleid belangenconflicten 2023-03 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2022-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2022 (Caceis)
halfjaarverslag 2023 (Engels)
halfjaarverslag 2023 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2022 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2022 (Engels)
halfjaarverslag 2022
halfjaarverslag 2022 (Trustus)
financial report 2021 (Caceis)
jaarverslag 2021 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2021 (Engels)
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021 (Engels)
halfjaarverslag Trustus 2021 (Engels)
jaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2020 (Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen