Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In 2019 is de koers van het fonds tot en met juli 6,26% gestegen, waarbij de index over dezelfde periode met 18,0% steeg, beide gemeten in euro op basis van Total Return. De stijging van de index is vooral te verklaren door de sterke prestaties van Koeweit (+32% Total Return voor 2019). De afgelopen maand hebben de Frontier Markets zich niet veel aangetrokken van de spanningen met betrekking tot de handelsoorlog tussen de VS en China. Beleggers waren gunstig gestemd. Eén van de sterke stijgers was Sri Lanka. In Sri Lanka stegen de koersen gemiddeld met 10% vanwege de grootste buitenlandse instroom in zeven jaar. Beleggers zijn optimistisch met betrekking tot de presidentsverkiezingen eind december. Een andere sterke stijger was Litouwen. De MSCI Litouwen Index steeg met 7,6% in dollars. In het fonds is voor het eerst positie in Litouwen ingenomen en wel in Siauliu Bankas. Deze Litouwse bank heeft als core business het verstrekken van leningen aan de mid- en small cap sector. Dit bedrijf heeft een gunstige waardering met een koers/winstverhouding van 5,6 en een dividendrendement van 5,75%.
 
De markt in Pakistan lijkt te verbeteren. Onder leiding van Imran Kahn kunnen hervormingen worden doorgevoerd. Dit kan leiden tot een positieve impuls voor buitenlandse beleggers. Voor het eerst sinds 2014 zijn buitenlandse beleggers inmiddels per saldo kopers in de Pakistaanse financiële markten, die op de laagste boekwaarde worden gewaardeerd in 10 jaar.
Nigeria had daarentegen wederom een lastige maand. Beleggers verliezen het geduld nu president Buhari na vijf maanden nog steeds geen nieuwe regering heeft samengesteld. Ondanks deze impasse is het nog steeds aannemelijk dat beleggen in Nigeria aantrekkelijk is gezien het hoge dividendrendement van 10-15%.
 
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 79 aandelen, verdeeld over 23 verschillende landen. De waardering van het fonds als totaal ligt met een K/W van 9,87 een stuk lager dan de benchmark, die 12,83 bedraagt. De landen met de grootste weging zijn thans Nigeria (11,76%), Vietnam (11,47%) en Koeweit (8,88%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2019-07

Archief factsheets
factsheet global frontier 2019-06
factsheet global frontier 2019-05
factsheet global frontier 2019-04
factsheet global frontier 2019-03
factsheet global frontier 2019-02
factsheet global frontier 2019-01
factsheet global frontier 2018-12
factsheet global frontier 2018-11
factsheet global frontier 2018-10
factsheet global frontier 2018-09
factsheet global frontier 2018-08
factsheet global frontier 2018-07

Overige informatie
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen