Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In de afgelopen maand presteerden Frontier Markets (+5,95%) beter dan Emerging (+3,38%) en ontwikkelde markten (4,77%). Het fonds kon 5,47% toevoegen, waarbij de belangen in Vietnam, Nigeria en Kenia het meest bijdroegen aan de performance, terwijl de posities in Indonesië drukten op het resultaat.
Ondanks de impact van twee nieuwe golven van Covid-19-uitbraken in de eerste helft van dit jaar, vooral op industriële hubs, boekte Vietnam nog steeds een groei van het bruto binnenlands product (BBP) van 5,64% en stegen de exportinkomsten met 28,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Momenteel werkt Vietnam hard aan het versnellen van het vaccinatieschema om eind 2021 of begin 2022 groeps-immuniteit te bereiken. Naast de vaccinatie-inspanningen zal Vietnam ook streven naar het behalen van de groeidoelstelling van 6,5% die voor dit jaar is gesteld.
Binnen de portefeuille kochten we in Vietnam bij in Tu Liem Urban Development. Het bedrijf bouwt residentiële, industriële en civiele projecten en noteert op een koers-winstverhouding van slechts 5,8 bij een dividendrendement van 10%. Het bedrijf keert drie keer per jaar dividend uit, waarbij het dividend over de afgelopen vijf jaar met 50% groeide.
Tevens hebben we een nieuwe positie ingenomen op Ibnsina Pharma, de tweede grootste farmaceutische distributeur in Egypte met een marktaandeel van 22,4%. Het bedrijf bedient ongeveer 46.000 klanten per jaar via een netwerk van 63 operationele sites. In de afgelopen 5 jaar groeide de omzet met 21% per jaar (CAGR). Het management heeft ingezet op het verder vergroten van het marktaandeel naar 24% voor dit jaar. Analisten van Pharos schatten de waarde van het aandeel recent op 8.15 EGP, terwijl het nu wordt verhandeld op een koers van 3,70 EGP.   
Momenteel heeft het fonds 89 (gelijk gewogen) aandelen in portefeuille, verspreid over 21 verschillende landen. De landen met de grootste wegingen zijn Vietnam (19,24%), Marokko (8,93%) en Pakistan (8,64%). Deze markten hebben momenteel de meest interessante hoog dividendaandelen die voldoen aan de kwaliteitseisen. De weging wordt dan ook vooral bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van andere landen. Het fonds kan daardoor aanzienlijk afwijken van de referentie-index.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Global Frontier 2021-06

Archief factsheets
Factsheet Global Frontier 2021-05
Factsheet Global Frontier 2021-04
Factsheet Global Frontier 2021-03
Factsheet Global Frontier 2021-02
Factsheet Global Frontier 2021-01
Factsheet Global Frontier 2020-12
factsheet global frontier 2020-11
factsheet global frontier 2020-10
factsheet global frontier 2020-09
factsheet global frontier 2020-08
factsheet global frontier 2020-07
factsheet global frontier 2020-06

Overige informatie
information sheet fundmanagement
Outlook Frontier Markets 2021
Dividend update 2020-04
Helikoptergeld 2020-03
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidsrisico 2021-03
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2021-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen