Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

In het vierde kwartaal van 2020 rendeerde het fonds met 9,87% en liet daarmee een outperformance zien ten opzichte van zowel de benchmark index (6,62%) als de FM100 ETF (6,95%). We kunnen terugkijken op een bewogen jaar; ten tijde van de coronacrisis in maart corrigeerde het fonds met ruim 25%, maar de drawdown was minder hevig dan bij de FM100 ETF, die zelfs meer dan 30% moest prijsgeven. Sinds die tijd is een gestaag herstel ingezet, waarbij een groot deel van de verliezen weer zijn goedgemaakt. Uiteindelijk sloot het fonds het jaar af met een total return van -5,21% en wist daarmee het verlies meer binnen de perken te houden dan de index (-6,84%) en de FM100 ETF (-11,28%). 

Binnen de portefeuille kochten we recent een aantal nieuwe posities waaronder de fintech provider Kaspi. De winst bij de Kazachse fintech-aanbieder Kaspi Bank steeg in januari-november met 34% ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf heeft dan ook geen last van de coronacrisis. Ook voor 2021 en 2022 wordt een vergelijkebare winstgroei verwacht. Het bedrijf uit Kazachstan noteert op een koers-winstverhouding (k/w) van 12x bij een verwacht dividendrendement van 6%. 

Verder hebben we de Turkse automobielfabrikant Tofas Turk Otomobil toegevoegd aan de portefeuille. Het bedrijf profiteert van de sterk aantrekkende autoverkopen in Turkije die in 2020 met 57,6% toenamen. Voor 2021 en 2022 wordt een winstgroei per aandeel verwacht van respectievelijk 16% en 12%. Ondanks de groei is het een echt dividendaandeel met een 5-jaars dividendgroei van 20% en een dividendrendement van bijna 7%. De k/w bedraagt 8.3x t.o.v. ruim 14x voor de Frontier Markets Index. 

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 76 aandelen, verdeeld over 22 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (16,31%), Pakistan (9,08%) en Nigeria (8,67%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk van de benchmark index afwijken.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Global Frontier 2020-12

Archief factsheets
factsheet global frontier 2020-11
factsheet global frontier 2020-10
factsheet global frontier 2020-09
factsheet global frontier 2020-08
factsheet global frontier 2020-07
factsheet global frontier 2020-06
factsheet global frontier 2020-05
factsheet global frontier 2020-04
factsheet global frontier 2020-03
factsheet global frontier 2020-02
factsheet global frontier 2020-01
factsheet global frontier 2019-12

Overige informatie
Outlook Frontier Markets 2021
Dividend update 2020-04
Helikoptergeld 2020-03
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen