Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Wereldwijd gingen de aandelenmarkten positief van start in het nieuwe jaar, maar halverwege januari namen de zorgen omtrent het coronavirus toe en keerde het sentiment. De wereldwijde ACWI index wist met 0,23% nog net in de plus te blijven, maar de Emerging Markets (EM) index daalde per saldo met 3,4%. Frontier Markets (FM) lieten in januari een afwijkend beeld zien, waarbij de benchmark index en het fonds respectievelijk 1,26% en 0,58% stegen. De overweging van het fonds naar small- en mid-caps, alsmede de exposure naar kleinere Emerging Markets waren de belangrijkste redenen voor de afwijking ten opzichte van de benchmark index. De invloed van het coronavirus op FM verschilt enorm per land. Zo daalde de Ho Chi Minh index in Vietnam in januari met 1,43%, maar steeg de Casablanca Stock Exchange in Marokko met ruim 4%. Binnen de portefeuille hoorden bijvoorbeeld Total Maroc (+22%) en Marsa Maroc (+8%) bij de sterkste stijgers. De Marokkaanse overheid wil de kapitalisatie van de op een na grootste effectenbeurs van Afrika verder stimuleren door te privatiseren, zoals bijvoorbeeld de carrier Royal Air Maroc en delen van het gigantische fosfaatbedrijf OCP naar de beurs te brengen. Deze inspanningen maken deel uit van een bredere impuls van koning Mohammed VI om een nieuw groeimodel te ontwikkelen, waardoor Marokko binnen twee tot drie jaar weer de status van EM zou kunnen bereiken. In 2013 degradeerde het land naar de FM status. Egypte, waar het fonds een weging heeft van 7,3%, droeg ook bij aan het positieve resultaat. Zo werd het Egyptische pond ruim 3% sterker ten opzichte van de euro en verscheen er een positief rapport van Colliers International over de Egyptische toeristensector. De verwachting is dat de inkomsten uit toerisme zullen stijgen van USD 16,4 miljard in 2019 naar USD 29,7 miljard in 2024. Daarnaast kwam Bloomberg met een artikel over de uitzonderlijk sterke balansen en kasposities van Egyptische banken. Het fonds zag de positie in Credit Agricole in Egypte met ruim 4% toenemen de afgelopen maand. Het aandeel noteert op slechts 6x de verwachte winst bij een dividendrendement van 9,8%. De bank heeft sinds 2011 onafgebroken een jaarlijkse stijging van de winst geboekt. Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 70 aandelen, verdeeld over 23 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (9,74%), Marokko (9,00%) en Nigeria (8,83%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. 

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2020-01

Archief factsheets
factsheet global frontier 2019-12
factsheet global frontier 2019-11
factsheet global frontier 2019-10
factsheet global frontier 2019-09
factsheet global frontier 2019-08
factsheet global frontier 2019-07
factsheet global frontier 2019-06
factsheet global frontier 2019-05
factsheet global frontier 2019-04
factsheet global frontier 2019-03
factsheet global frontier 2019-02
factsheet global frontier 2019-01

Overige informatie
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen