Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe geen dividend uit. Ontvangen dividenden worden binnen het fonds herbelegd.

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De min of meer gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Clarity AI waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Global Frontier 2024-05

Archief factsheets
Factsheet Global Frontier 2024-04
Factsheet Global Frontier 2024-03
Factsheet Global Frontier 2024-02
Factsheet Global Frontier 2024-01
Factsheet Global Frontier 2023-12
Factsheet Global Frontier 2023-11
Factsheet Global Frontier 2023-10
Factsheet Global Frontier 2023-09
Factsheet Global Frontier 2023-08
Factsheet Global Frontier 2023-07
Factsheet Global Frontier 2023-06
Factsheet Global Frontier 2023-05

Overige informatie
Outlook Frontier Markets 2024
Outlook Frontier Markets 2023
Outlook Frontier Markets 2022
information sheet fundmanagement

Juridische informatie
Essentiële Informatie Document
uittreksel Kamer van Koophandel
prospectus (vanaf 15 maart 2024)
samenvoeging fondsen
juridische fusie
performance scenarios
prospectus (t/m 14 maart 2024)

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2023
financial report 2022 (Caceis)
halfjaarverslag 2023
jaarverslag 2022
halfjaarverslag 2022
financial report 2021 (Caceis)
jaarverslag 2021
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021
jaarverslag 2020

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen