Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Het TCM Global Frontier High Dividend fonds steeg in september met 1,96% en bewoog daarmee tegen de markt in. De Frontier 100 ETF en de Frontier index daalden respectievelijk met 1,67% en 1,19%. In de markt vond een draai plaats van relatief duurdere markten naar goedkopere. In het Frontier universum betekende dit dat de markt in Kuwait met 6% daalde, terwijl Pakistan (+11,56%) en Nigeria (+4,83%) een sterk herstel lieten zien. Binnen de portefeuille zagen we bijvoorbeeld Acces Bank in Nigeria met ruim 24% stijgen. Het aandeel noteert overigens na de stijging nog steeds op slechts 3x de verwachte winst bij een dividendrendement van 6,7%. Pakistan Oilfields (POL) hoorde ook bij de stijgers met een sprong van bijna 13%. Dit aandeel staat op de laagste waardering in 10 jaar tijd met een koers-winstverhouding van 5,7x bij een dividendrendement van 15%. Daarnaast heeft het bedrijf een kasniveau dat 36% van de marktwaarde bedraagt.

Bangladesh ontpopt zich, net als Vietnam, als één van de winnaars in de internationale handelsoorlog. De vraag vanuit de VS naar kledij was de afgelopen jaren al gestaag toegenomen maar lijkt nu te versnellen. De dollarwaarde aan export vanuit Bangladesh naar de VS steeg met 14,5% in de eerste helft van het jaar ten opzichte van 6,5% in 2018. In Egypte stonden de koersen onder druk vanwege demonstraties in Cairo. Duizenden mensen riepen om het aftreden van president Al Sisi. De EGX30 index viel binnen een paar dagen ruim 12% terug maar heeft inmiddels het verlies grotendeels weer ingelopen.

Indexprovider FTSE heeft Vietnam nog niet gepromoveerd van de status van Frontier market naar Secondary Emerging market. Obstakels zijn nog de Foreign Ownership Limits (FOL’s) en settlement procedures. De Ho Chi Minh index steeg desondanks met 2,31% in de afgelopen maand. Volgend jaar september kijkt FTSE opnieuw naar de situatie. Overigens zou indexprovider MSCI in juni 2020 ook nog kunnen besluiten om Vietnam te promoveren.

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 75 aandelen, verdeeld over 23 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Nigeria (12,43%), Vietnam (12,21%) en Marokko (7,72%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2019-09

Archief factsheets
factsheet global frontier 2019-08
factsheet global frontier 2019-07
factsheet global frontier 2019-06
factsheet global frontier 2019-05
factsheet global frontier 2019-04
factsheet global frontier 2019-03
factsheet global frontier 2019-02
factsheet global frontier 2019-01
factsheet global frontier 2018-12
factsheet global frontier 2018-11
factsheet global frontier 2018-10
factsheet global frontier 2018-09

Overige informatie
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen