Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek global

De fondsmanager schrijft

Na de positieve start in januari werd de opgaande trend in februari voortgezet, waarbij de koers van het fonds met 2,08% steeg. Daarmee werd een outperformance geboekt ten opzichte van de index en de ETF die respectievelijk met 1,40% en 1,31% stegen, beide gemeten in euro op basis van total return. Sinds de start van het jaar bedraagt het fondsrendement 8,57% ten opzichte van 6,24% voor de index.
 
In de afgelopen maand droegen vooral de posities in Vietnam, Egypte en Thailand bij aan het positieve resultaat, terwijl de posities in Pakistan en Argentinië de koers drukten. In Vietnam steeg de Ho Chi Minh Stock Index met 6,65%. Het land heeft met 12,64% op dit moment de grootste weging binnen het fonds. Het sentiment in Vietnam werd positief beïnvloed door de voortgang in de US-China gesprekken en goede macro-cijfers in januari. Zo steeg de industriële output met 8% op jaarbasis, de consumptie met 12% en de buitenlandse directe investeringen waren 50% hoger in vergelijking met vorig jaar. Binnen de portefeuille zagen we de Vietnamese aandelen Petroviet Gas (+12,7%) en SSI Securities (7,7%) eruit springen.
De afgelopen maand stond verder in het teken van de verkiezingen in Nigeria, alwaar de zittende president Muhammadu Buhari werd herkozen. Alhoewel beleggers niet bijzonder geïnspireerd raken door het beleid van Buhari, zijn de spanningen omtrent de verkiezingen achter de rug. We verwachten dat beleggers weer terugkomen naar de Nigeriaanse beurs, aangetrokken door de lage waarderingen. In februari steeg de Nigeria All Share Index met 4,81%, gemeten in euro. Binnen het fonds hebben we bijgekocht in United Bank for Africa. Het aandeel noteert 3,5 keer de winst bij een dividendrendement van 9%. Mede door deze aankoop neemt Nigeria nu de tweede plaats in qua landenweging binnen het fonds. 
 
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 84 aandelen, verdeeld over 24 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (12,64%), Nigeria (8,99%) en Bangladesh (7,96%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2019-02

Archief factsheets
factsheet global frontier 2019-01
factsheet global frontier 2018-12
factsheet global frontier 2018-11
factsheet global frontier 2018-10
factsheet global frontier 2018-09
factsheet global frontier 2018-08
factsheet global frontier 2018-07
factsheet global frontier 2018-06
factsheet global frontier 2018-05

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen