Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen.  

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Frontier markets beleefden een positieve maand in september, waarbij het fonds 2,22% bijschreef. De Frontier en Emerging ETF’s stegen respectievelijk met 2,09% en 0,86% gemeten in euro. Binnen het frontier universum deden vooral de beurzen in Vietnam (+4,85%) en Koeweit (+4,32%) het goed. De aandelen in Koeweit profiteerden van een laatste instroom voordat het land in november promoveert naar de Emerging Market Index. Het fonds heeft inmiddels geen positie meer in het land. Nigeria spande de kroon deze maand: de All Share index liet een opleving zien van bijna 10%, nadat de centrale bank onverwacht de rente verlaagde met een procentpunt. Binnen de portefeuille was Nigeria Breweries een uitschieter met een stijging van 36% gemeten in euro. Heineken, de grootste aandeelhouder van de grootste brouwerij in Nigeria heeft in september 3,3 miljoen aandelen bijgekocht.
 
Binnen de portefeuille hebben we de positie in Elsewedy afgebouwd. Het Egyptische kabelbedrijf is betrokken bij de bouw van een dam in Tanzania in een gebied dat op de Werelderfgoedlijst staat. Dit kan schade toebrengen aan het ecosysteem en verhoogt de risico’s voor het project en mogelijk het bedrijf. Daarmee voldoet het bedrijf niet meer aan onze duurzaamheidscriteria. In de afgelopen maand hebben we een nieuwe positie ingenomen in het Maleisische media & entertainment bedrijf Astro. Het aandeel noteert 8 keer de winst bij een dividendrendement van 7%. Een dergelijke uitkering kost het bedrijf ongeveer RM313 miljoen, terwijl de consensus winstverwachting voor volgend jaar op RM548 miljoen ligt. 

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 70 aandelen, verdeeld over 23 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (18,67%), Pakistan (9,57%) en Marokko (8,97%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds kan daarmee sterk van de benchmark index afwijken.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2020-09

Archief factsheets
factsheet global frontier 2020-08
factsheet global frontier 2020-07
factsheet global frontier 2020-06
factsheet global frontier 2020-05
factsheet global frontier 2020-04
factsheet global frontier 2020-03
factsheet global frontier 2020-02
factsheet global frontier 2020-01
factsheet global frontier 2019-12
factsheet global frontier 2019-11
factsheet global frontier 2019-10
factsheet global frontier 2019-09

Overige informatie
Dividend update 2020-04
Helikoptergeld 2020-03
Ghana op koers 2020-02
outlook 2020 frontier markets
column promoveren indices 2019-10
column Nigeriaanse banken 2019-07
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen