Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het Fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5% per jaar bedragen. De benchmark van het Fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 

Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek global

De fondsmanager schrijft

In een onrustige maand zijn de frontier markets als outperformers naar voren gekomen. Terwijl de Wereldindex en de Emerging Market index behoorlijke verliezen van respectievelijk 4,79% en 6,21% leden, daalde de Frontier Markets index slechts met 0,91%. De Frontier 100 index tracker daalde 2,22% en TCM Global Frontier moest 1,64% inleveren, alles gemeten in euro op basis van total return. Volgens een update van de Wall Street Journal hebben beleggers afgelopen maand voor een kwart miljard dollar aan geld teruggetrokken uit Frontier Markets, waardoor de assets under management in deze categorie op een vierjarig dieptepunt van $16,9 miljard dollar zijn beland. Tegen deze trend in was er per saldo vraag naar aandelen van het TCM fonds. Het aantal uitstaande aandelen nam toe met 23.862 stuks naar een totaal van 2.359.458. Op 5 november ging het fonds ex-dividend met 32 eurocent per aandeel. De betaaldatum van het cashdividend is vastgesteld op maandag 26 november. Beleggers die ervoor kiezen het dividend te laten herbeleggen dienen dit voor dinsdag 20 november kenbaar te maken bij de instelling waar de stukken worden aangehouden.

Onder de betere performers waren markten zoals Kazachstan (+9,55%), Sri Lanka (+8,38%) en Nigeria(1,26%), terwijl Vietnam (-7,66%) en Pakistan (-4,53%) onder druk stonden.  Opvallend was de stijging in Sri Lanka alwaar de premier werd ontslagen en vervangen door voormalig president Mahinda Rajapaksa. De benoeming is omstreden, maar beleggers zien kennelijk meer heil in de nieuwe premier, want de markt schoot omhoog vanaf een vijfjarig dieptepunt. Binnen de portefeuille is Bangladesh de nummer 1 geworden qua landenweging. Het land maakt een sterke ontwikkeling door waarbij de economische groei volgens de Asian Development Bank in 2018-2019 op 7,9% zal uitkomen. Daarmee streeft het India voorbij, dat met een groei van 7,3% de snelst groeiende grote economie ter wereld is. In oktober is de export vanuit Bangladesh op jaarbasis met 30,5% gegroeid naar $3,71 miljard dollar en dat is fors hoger dan de target van $2,84 miljard dollar.

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 86 aandelen, verdeeld over 25 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Bangladesh (10,72%), Vietnam (10,61%) en Nigeria (9,22%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2018-10

Archief factsheets
factsheet global frontier 2018-09
factsheet global frontier 2018-08
factsheet global frontier 2018-07
factsheet global frontier 2018-06
factsheet global frontier 2018-05
factsheet global frontier 2018-04
factsheet global frontier 2018-03
factsheet global frontier 2018-02
factsheet global frontier 2018-01
factsheet global frontier 2017-12
factsheet global frontier 2017-11
factsheet global frontier 2017-10

Overige informatie
outlook 2018 frontier markets
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen