Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4-5% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return). 

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Het fonds heeft 2017 afgesloten met een rendement van 9,65%. Ondanks dit positieve resultaat kon de marktindex niet worden bijgebeend. Buitenlandse beleggers, aangetrokken door positieve economische berichten en nieuwe beursintroducties, zorgden voor een stevige rally in large cap aandelen. Sommige indexnamen stegen naar irrationele waarderingen, zoals FLC Faros Construction met een indexgewicht van 6% en een koers-winstverhouding van 177. De gemiddelde large cap noteert nu 22x de winst, terwijl de kleinere bedrijven, die veelal dezelfde of zelfs een hogere winstgroei laten zien, op slechts 11x de winst noteren.
Voor 2018 verwachten we dat dat de focus in de markt zal terugkeren op het selecteren van “waarde” aandelen. De dividendstrategie van het fonds zal in dat klimaat beter in staat zijn weer een outperformance te leveren, zoals het in (7 van de 8!) voorgaande jaren heeft laten zien. Het fonds heeft op dit moment posities in 50 aandelen die gemiddeld minder dan 10x de winst noteren bij een dividendrendement van 5,6%.
Voor het komende jaar wordt een economische groei verwacht van 6,6 tot 6,8%, gedragen door industriële productiegroei (+12%), consumptiegroei (+8,2%) en een verder herstel van de overheidsinvesteringen. Daarnaast hebben buitenlandse bedrijven vorig jaar fors geïnvesteerd in de Vietnamese economie, (FDI-groei van naar schatting +44,4% in 2017) wat de export voor de komende jaren ondersteunt. 
Factoren die mogelijk voor tegenwind kunnen zorgen zijn de snelle kredietgroei en infrastructurele problemen wat een prijsopdrijvend effect (inflatie) kan hebben. De mondiale draai van stimulering naar een voorzichtige verkrapping van het monetaire beleid zal beleggers voorzichtiger maken om dure aandelen te kopen. Zoals hierboven reeds toegelicht, is de portefeuille van het Vietnam fonds qua waardering goed gepositioneerd, wanneer deze in onze ogen overdreven rally stokt.   
De sectoren Industrie en Basismaterialen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 16,04% en 15,83%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de benchmark.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2017-12

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2017-11
Factsheet Vietnam 2017-10
Factsheet Vietnam 2017-09
Factsheet Vietnam 2017-08
Factsheet Vietnam 2017-07
Factsheet Vietnam 2017-06
Factsheet Vietnam 2017-05
Factsheet Vietnam 2017-04
Factsheet Vietnam 2017-03
Factsheet Vietnam 2017-02
Factsheet Vietnam 2017-01
Factsheet Vietnam 2016-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
jaarverslag 2014
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)
financial report 2014 (Caceis)
jaarverslag 2014 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen