Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return). 

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Ondanks de complexe ontwikkelingen op het gebied van de wereldeconomie, heeft Vietnam in 2018 een aantal indrukwekkende economische prestaties neergezet. Het BBP nam met 7,08% toe, de sterkste stijging sinds 2008. De inflatie daarentegen bleef beperkt met een stijging van 3,54%. Vietnam sloot het jaar af met een handelsoverschot en de overheidsfinanciën bleven keurig binnen de vastgestelde jaarbudgetten. De marktkapitalisatie op de beurzen nam, door nieuwe introducties, toe met 10,6% tot 167,7 miljard US$, circa 70% van het BBP.

Het Ministerie van Financiën liet weten dat de financiële markten in Vietnam hun belangrijke rol voor het mobiliseren van kapitaal voor overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen hebben aangetoond. Hieraan werd toegevoegd dat de Vietnamese beurzen als een van de meest succesvolle in Zuidoost Azië worden beschouwd.
De verwachting voor 2019 is dat er een verdere samenvoeging van de beurzen in Ho Chi Minh en Hanoi gaat plaatsvinden. Dit zou de volgende stap van Frontier naar Emerging Markets voor Vietnam in de nabije toekomst kunnen vergemakkelijken.
Alhoewel de Vietnamese markten niet immuun waren voor de US-China handelsconflicten, slaagden ze er wel in om zowel de Emerging als Frontier benchmarks te verslaan met 5% of meer. Het TCM Vietnam High Dividend fonds sloot het jaar af met een negatief rendement van 3,53%, het fonds liet hiermee een outperformance zien ten opzichte van de relevante Vietnamese benchmarks. Met name in de laatste drie maanden van het jaar bedroeg de outperformance ten opzichte van FTSE Vietnam bijna 7%.

Kijkend naar de FTSE Vietnam benchmark is er zeker geen sprake van “een koopje” met een waardering van 20x de winst en een Price to Book verhouding van 2,95. Echter de belegger die iets verder kijkt, naar de small- en midcap ondernemingen, vindt een overschot aan mogelijkheden voor de hoog dividend belegger en de meer waarde-georiënteerde beleggers. Eind 2018 kende de TCM Vietnam High Dividend portefeuille een P/E van 9x en een Price to Book verhouding van 1,24 (bron Bloomberg en TCM). Het verwachte dividendrendement op de portefeuille bedraagt 6,5%.
 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2018-12

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2018-11
Factsheet Vietnam 2018-10
Factsheet Vietnam 2018-09
Factsheet Vietnam 2018-08
Factsheet Vietnam 2018-07
Factsheet Vietnam 2018-06
Factsheet Vietnam 2018-05
Factsheet Vietnam 2018-04
Factsheet Vietnam 2018-03
Factsheet Vietnam 2018-02
Factsheet Vietnam 2018-01
Factsheet Vietnam 2017-12

Overige informatie
outlook 2018 frontier markets
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen