Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return). 

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Het fonds wist in september 4,6% aan de koers toe te voegen, waarmee het fonds de FTSE benchmark ETF (welke 2,2% steeg) achter zich liet. Ook de Ho Chi Minh Stock Index en de Hanoi Equity Index zetten hun opmars voort in september met stijgingen van 2,6% en 2,9%, terwijl de MSCI Frontier Markets index een kleine min noteerde. De zorgen rond de handelsoorlog tussen de VS en China verdwenen enigszins naar de achtergrond nu het besef doordringt dat Vietnam als alternatieve importmarkt voor de VS in beeld komt. Textiel, schoeisel, banden en de visserij sector zullen hier naar verwachting van profiteren. Daarnaast is de verwachting dat zowel de VS als China een groter deel van de buitenlandse investeringen richting Vietnam zullen laten vloeien, om zo ook in de toekomst handelstarieven te omzeilen. Binnen de portefeuille zullen bedrijven als Sao Tao Food (visserij), Dry Cell Storage Battery (batterij-producent) en TNG Investments (conglomeraat) hiervan profiteren. De olie-sector had eveneens een goede maand met de olieprijs op het hoogste punt in de afgelopen 3 jaar. Vastgoed was minder populair, waardoor de onderweging in vastgoed bijdroeg aan de positieve performance deze maand.  
De gepubliceerde macro economische cijfers in september waren positief met een BBP groei van 6,88% voor het derde kwartaal en een groei van 6,98% over de eerste 9 maanden. Terwijl een flink aantal emerging en frontier valuta’s onder druk stonden de laatste maanden, blijft de Vietnamese Dong stabiel.  Het groeiende overschot op de handelsbalans en een groeiende buitenlandse deviezenreserve van US$ 60 miljard zorgt hiervoor. Momenteel heeft het fonds 40 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Consumentengoederen en Basismaterialen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 17,8% en 17,6%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indexen. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2018-09

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2018-08
Factsheet Vietnam 2018-07
Factsheet Vietnam 2018-06
Factsheet Vietnam 2018-05
Factsheet Vietnam 2018-04
Factsheet Vietnam 2018-03
Factsheet Vietnam 2018-02
Factsheet Vietnam 2018-01
Factsheet Vietnam 2017-12
Factsheet Vietnam 2017-11
Factsheet Vietnam 2017-10
Factsheet Vietnam 2017-09

Overige informatie
outlook 2018 frontier markets
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen