Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Wereldwijd domineerde de uitbraak van het Corona virus het nieuws gedurende de maand februari. De Vietnamese overheid nam extra maatregelen om de verspreiding van het virus te beteugelen. De grens met China werd gesloten, vluchten van en naar China werden geschrapt, scholen gingen dicht, reizigers vanuit Korea, Italië en Iran gaan verplicht in quarantaine en mensen wordt aangeraden om drukke plaatsen te vermijden. De maatregelen lijken vooralsnog goed te werken met eind februari slechts 16 besmettingsgevallen. Alle 16 zijn inmiddels hersteld en ontslagen uit het ziekenhuis. Voor Vietnam zullen, net als in vele andere landen, de gevolgen van bovenstaande maatregelen met name merkbaar zijn voor de luchtvaart, recreatie, horeca en amusement industrie. 
De centrale bank van Vietnam droeg de lokale banken op om de rentetarieven verder te verlagen en uitstel te verlenen aan MKB bedrijven bij het aflossen van leningen. Daarnaast introduceerde het Ministerie van Financiën belasting technische maatregelen die bedrijven ondersteunen bij de gevolgen van de crisis. Alhoewel de korte termijn impact negatief zal zijn voor het bedrijfsleven in Vietnam, is de verwachting dat op de langere termijn de buitenlandse investeringen verder zullen aantrekken. De trek van Chinese bedrijven naar Vietnam sinds de handelsoorlog zal hoogstwaarschijnlijk worden versterkt door de huidige gebeurtenissen, immers bedrijven zullen niet alleen kijken naar de belastingvoordelen, maar ook naar de stabiliteit van de operatie en de diversificatie van de productie. 
De VN index daalde met 5,1% gemeten in euro. Buitenlandse beleggers verkochten per saldo voor USD 135 miljoen aan aandelen. Het TCM Vietnam High Dividend Fonds verloor 2,8%, terwijl de benchmark ETF 5,8% daalde. De outperformance van het fonds ten opzichte van de index liep hiermee op tot bijna 5%. Momenteel heeft het fonds 32 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Duurzame Consumentengoederen en Materialen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 22,4% en 17,7%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2020-02

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2020-01
Factsheet Vietnam 2019-12
Factsheet Vietnam 2019-11
Factsheet Vietnam 2019-10
Factsheet Vietnam 2019-09
Factsheet Vietnam 2019-08
Factsheet Vietnam 2019-07
Factsheet Vietnam 2019-06
Factsheet Vietnam 2019-05
Factsheet Vietnam 2019-04
Factsheet Vietnam 2019-03
Factsheet Vietnam 2019-02

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen