Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De Ho Chi Minh Stock Index steeg 3% gedurende de maand oktober. Het TCM Vietnam High Dividend fonds wist 0,4% aan de koers toe te voegen. Het rendement van de index werd deze maand vooral beïnvloed door de extreme beweging van het aandeel Masan Group (MSN). Het aandeel steeg met 54% op speculaties dat een herstructurering positief zou uitpakken voor de winst per aandeel. Daarnaast wist ook de vastgoedreus Vingroup (VIC) 16% te stijgen op de verwachting dat het aandeel een zwaardere weging in de MSCI Frontier Markets ETF zal krijgen. De twee aandelen waren verantwoordelijk voor bijna de gehele winst van de index deze maand. Het gebrek aan dividend en overwaarderingen zijn de belangrijkste redenen voor ons om deze twee namen niet in de portefeuille op te nemen. Dit was dan ook de belangrijkste reden voor de underperformance deze maand. 
Gedurende de laatste weken wordt Vietnam hard getroffen door een serie tropische stormen. De laatste tyfoon Molave is de vierde tropische storm op rij sinds 11 oktober en de negende sinds het begin van het jaar. Alhoewel de stormen zorgen voor veel schade, lijkt de impact op de economie mee te vallen. De cijfers met betrekking tot het corona virus blijven indrukwekkend, de overheid liet weten dat er reeds 58 dagen geen nieuwe overdracht van besmettingen heeft plaatsgevonden. Ook de commerciële vluchten op Japan en Korea werden in oktober hervat.
Tijdens de eerste 10 maanden van het jaar was er per saldo sprake van verkopende buitenlandse beleggers. Wij verwachten dat dit richting het eind van het jaar zal omslaan in per saldo meer kopers. Aangezien Vietnam in de Frontier Market Index per november een zwaardere weging tegemoet kan zien (28%), zal deze herweging leiden tot het uitbreiden van posities in Vietnamese aandelen. Wij verwachten dat bijvoorbeeld onze posities in Vinamilk en Hoa Phat Group hiervan zullen profiteren. 
De macrocijfers bleven sterk deze maand; de PMI index kwam uit op 51,8%, licht lager dan vorige maand (52,2%), maar nog altijd een signaal van een zich verder verbeterende productie sector. De importen groeiden met 10,1% op jaarbasis tot US$21,1 miljard. De groei van de import wordt uitgelegd als een teken dat de orderportefeuilles van bedrijven groeien en dat dit zal leiden tot betere afnamecijfers in de komende maanden. De export steeg met 9,9% tot US$26,7 miljard, waarmee ook het handelsoverschot verder groeide tot US$18,7 miljard. Wij blijven positief over de vooruitzichten van onze Vietnam portefeuille. De introductie van een vaccin later in het jaar zou een herwaardering en rotatie in gang kunnen zetten voor een groot deel van onze value georiënteerde portefeuille. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2020-10

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2020-09
Factsheet Vietnam 2020-08
Factsheet Vietnam 2020-07
Factsheet Vietnam 2020-06
Factsheet Vietnam 2020-05
Factsheet Vietnam 2020-04
Factsheet Vietnam 2020-03
Factsheet Vietnam 2020-02
Factsheet Vietnam 2020-01
Factsheet Vietnam 2019-12
Factsheet Vietnam 2019-11
Factsheet Vietnam 2019-10

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen