Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De Vietnamese beurs leverde, na de sterke maand mei, in juni meer dan 5% in. Als gevolg van de negatieve afsluiting van het eerste halfjaar bedroeg het rendement voor de VN Index -13,9% vanaf de start van het jaar. Het TCM Vietnam High Dividend Fund verloor 0,59% gedurende de maand, hetgeen leidde tot een performance van -7,59% voor het eerste halfjaar. De outperformance ten opzichte van de benchmark ETF en de VN index bedroeg respectievelijk 4,6% en 5,3%. Belangrijke bijdrages werden geleverd door de sterke performance van Vinhkhanh Calble Plastic Corp (+71% ytd), Quang Ngai Sugar (+18% ytd), Binh Minh Plastics JSC (+19% ytd) en staalproducent Hoa Phat Group JSC (+10% ytd).
In de laatste weken van juni vonden veel aandeelhoudersvergaderingen plaats, deze boden een goed zicht op de verwachtingen voor geheel 2020, maar gaven ook een beeld over de (verwachte) gang van zaken in het 2e en 3e kwartaal. In het algemeen gold dat het 2e kwartaal veelal werd gekenmerkt door tegenvallende resultaten, het echte herstel wordt verwacht in het tweede deel van het 3e kwartaal. Cijfers van het General Statistics Office lieten zien dat de verwachte BBP-groei over de periode april-juni uitkomt op +0,4%, ondanks de daling van de economische activiteiten tijdens de lockdown. Door het weer opstarten van bedrijven en doordat het vertrouwen toeneemt dat de pandemie voorbij is (met dank aan het resolute overheidsingrijpen), zien we de onderliggende cijfers in juni verbeteren. De detailhandelsverkopen stegen in juni met 5,3%, na drie achtereenvolgende maanden van daling.  
De export over het eerste halfjaar kwam voorlopig uit op US$ 121,2 miljard, een daling van 1,1% vergeleken met vorig jaar. De import daalde met 3% tot US$ 117,2 miljard. Het handelsoverschot bedroeg derhalve US$ 4 miljard. In juni daalde de export nog met -2% tot US$ 21 miljard. Aan de andere kant stegen de importen met 5,3% tot US$ 20,5 miljard. Analisten gaan ervan uit dat de stijging van de import waarschijnlijk een herstel van de export inluidt, omdat Vietnam basis goederen importeert voor de export georiënteerde productie faciliteiten. De import van elektronische componenten voor de productie van mobiele telefoons en laptops steeg in juni met maar liefst 30,8%. Momenteel heeft het fonds 29 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Industrie en Duurzame Consumentengoederen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 22,05% en 20,16%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2020-06

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2020-05
Factsheet Vietnam 2020-04
Factsheet Vietnam 2020-03
Factsheet Vietnam 2020-02
Factsheet Vietnam 2020-01
Factsheet Vietnam 2019-12
Factsheet Vietnam 2019-11
Factsheet Vietnam 2019-10
Factsheet Vietnam 2019-09
Factsheet Vietnam 2019-08
Factsheet Vietnam 2019-07
Factsheet Vietnam 2019-06

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen