Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

In de maand april is de koers van het TCM Vietnam High Dividend fonds met 1,48% gestegen. Het fonds presteerde daarmee beter dan de ETF met een koersdaling van 1,28%. De beurzen in Ho Chi Minh (+0,20%) en Hanoi (+0,15%) noteerden omgerekend naar euro licht hoger.

De maand kende een positieve start. Zo probeerde de Ho Chi Minh index opnieuw boven de 1.000 puntengrens te stijgen maar net als in maart dienden zich vanaf dit niveau weer nieuwe verkopers aan. Ook op andere markten in Azië was het sentiment matig. Na de winsten van voorgaande maanden zoeken beleggers naar nieuwe impulsen om aandelen naar hogere niveaus te kopen. Een mogelijk handelsakkoord tussen de VS en China zal de wereldhandel en economie een stimulans geven, waar ook de Vietnamese economie en beurzen van zullen profiteren.
Wij blijven positief over de vooruitzichten in Vietnam, met name het mid- en smallcap segment blijft qua waardering aantrekkelijk. Vergeleken met de Vietnam ETF handelt de TCM Vietnam High Dividend portefeuille met een discount van meer dan 50% (20x versus 9,26x).

De macrocijfers waren positief. De BBP groei over het eerste kwartaal kwam uit op 6,8%, fractioneel boven de voorspellingen. Het handelsoverschot in april kwam uit op US$ 700 miljoen. De PMI index bevestigde de positieve economische trend, deze vertrouwensindicator steeg van 51,2 naar 51,9. De inflatie nam iets toe tot 2,93% als gevolg van de gestegen olieprijs. We verwachten de komende maanden een licht oplopend cijfer omdat de overheid recent goedkeuring heeft gegeven voor een verdere stijging van de elektriciteitsprijs van ruim 8%.

Momenteel heeft het fonds 38 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Consumentengoederen en Basismaterialen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 18% en 17,5%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2019-04

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2019-03
Factsheet Vietnam 2019-02
Factsheet Vietnam 2019-01
Factsheet Vietnam 2018-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen