Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Ondanks de corona pandemie wist de Vietnamese economie in 2020 met 2,9% te groeien. Hoewel dit de laagste groei in een aantal decennia was, kan dit toch worden gezien als een groot succes. Met deze groeicijfers behoorde Vietnam in 2020 tot de top-groeiers wereldwijd. Veel landen werden hard getroffen door het virus en zagen een krimp van de economie. Met name de industrie en bouwsector groeide met 4% sterk door. Van het BBP neemt deze sector momenteel 36,6% voor haar rekening. De verwachting is dat de groei van deze sector door de aanhoudende stroom van buitenlandse investeringen (FDI) verder zal toenemen. De Ho Chi Minh City index liet een sterk vervolg zien op de rally van november en eindigde 8% hoger. Over het gehele jaar bedroeg het rendement 7,8%. Het TCM Vietnam High Dividend Fund voegde in december 4,7% aan de koers toe, hetgeen resulteerde in een rendement over 2020 van 12,8%. Het fonds realiseerde hiermee een outperformance van ruim 5% ten opzichte van de index. 
Gedurende 2020 wisten alle sectoren in de plus te eindigen, de sterkste stijgers waren: Materialen (+89%) geholpen door de rally in Hoa Phat Group (116%), IT (+27%), Banken en Verzekeraars (+24%) en Gezondheidszorg (21%). De aanjagers van de beurs waren met name lokale retail beleggers, in december waren zij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 80% van het handelsvolume. Lage rentes op spaarrekeningen zorgen er ook in Vietnam voor dat de beurs als een goed alternatief voor een deel van de spaargelden wordt gezien: het aantal effectenrekeningen nam in 2020 met meer dan 90% toe. 
In 2021 zal Vietnam de berekeningswijze voor het bepalen van het BBP aanpassen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de nieuwe methodiek een betere afspiegeling geeft van de omvang van het BBP. Zo zullen 76.000 kleinere ondernemingen en 306.000 huishoudens extra worden meegenomen in de berekening. De verwachting is dat het BBP met ca. 25% zal toenemen volgens het Vietnamese bureau voor statistiek (GSO). Uiteraard zal dit geen invloed hebben op de groeicijfers, maar op basis van het nauwkeuriger berekende BBP zal Vietnam bijvoorbeeld wel in staat zijn om makkelijker en meer te lenen op de internationale kapitaalmarkten. De PMI herstelde weer tot boven de 50 in december: 51,7. In november viel de PMI terug naar 49,9 door extreme stormen in grote delen van Vietnam, die op verschillende plekken de productie stillegden. Ondanks de sterke performance en dito macro-cijfers behoorden buitenlandse beleggers opnieuw per saldo tot de verkopers op de beurzen, per saldo werd voor ruim US$100 verkocht in december. Wij verwachten dat op basis van de huidige waarderingen: P/E 8,9x en een dividendrendement van 6,2% het uitgangspunt voor 2021 uitermate gunstig is. Met de sterk groeiende groep lokale beleggers en een mogelijke ommekeer van de uit- naar instroom van buitenlandse beleggers, verwachten wij ook voor 2021 een positief rendement voor de Vietnamese aandelenbeurzen. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2020-12

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2020-11
Factsheet Vietnam 2020-10
Factsheet Vietnam 2020-09
Factsheet Vietnam 2020-08
Factsheet Vietnam 2020-07
Factsheet Vietnam 2020-06
Factsheet Vietnam 2020-05
Factsheet Vietnam 2020-04
Factsheet Vietnam 2020-03
Factsheet Vietnam 2020-02
Factsheet Vietnam 2020-01
Factsheet Vietnam 2019-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen