Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De VN index daalde in januari met 1,1% gemeten in euro, terwijl de benchmark van het fonds met ruim 4% onderuit ging. Twee belangrijke gebeurtenissen beïnvloedden de Vietnamese markt in het bijzonder. Ten eerste werd begin januari een belangrijke Iraanse generaal door een Amerikaanse drone-aanval om het leven gebracht. Dit zorgde op de beurzen in eerste instantie voor een behoorlijke daling, die echter snel werd ingelopen toen bleek dat de spanningen tussen de VS en Iran niet verder opliepen. De uitbraak van het coronavirus aan het eind van de maand was de tweede factor die zorgde voor opnieuw een negatief sentiment op de beurzen (de VN index verloor 5,5% gedurende de laatste twee handelsdagen van de maand). Het TCM Vietnam High Dividend Fund wist ondanks een daling van 2,1% een outperformance te behalen van 2% ten opzichte van de Vietnamese benchmarks. De belangrijkste reden hiervoor lag in de betere performance van de midcap selectie in de portefeuille. Door de virus uitbraak zijn er door de overheid restricties ingesteld voor binnenkomende toeristen uit besmette gebieden en mogen Chinese bezoekers slechts beperkt reizen binnen Vietnam om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Eind januari waren er 5 gevallen bekend van besmetting met het virus, 2 Chinese toeristen uit Wuhan en 3 Vietnamese arbeiders die eerder werkten in Wuhan. In totaal was er eind januari sprake van 97 verdachte gevallen. De uitbraak zal in ieder geval consequenties hebben voor de toeristische sector (12% van het BBP). Van de buitenlandse bezoekers is namelijk 32,2% Chinees. Ondanks dat buitenlandse beleggers per saldo ruim $85 miljoen investeerden in januari, was het niet genoeg om een negatief slot van de maand te voorkomen. De gemiddelde omzet op de beurs lag in de eerste maand weliswaar 22% hoger dan vorig jaar, maar nog altijd 12,9% onder de gemiddelde maandomzet. De belangrijkste reden is dat januari altijd een lagere omzet kent, deze wordt met name toegeschreven aan de voorbereidingen voor de nationale feestdagen rond Tet. Het CPI steeg met 6,4%. Een forse stijging, die vooral kon worden toegeschreven aan de stijging van de voedselprijzen (+10,9%) rond Tet. Daarnaast zorgt ook de ASF (African Swine Fever) ervoor dat het varkensvlees momenteel duur is. Normaal gesproken zullen na afloop van de feestdagen de voedselprijzen weer iets terugvallen. Momenteel heeft het fonds 32 posities verdeeld over verschillende sectoren. Het dividendrendement op de portefeuille bedraagt momenteel meer dan 7%. De sectoren Duurzame Consumentengoederen en Materialen zijn de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 19,4% en 19,3%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2020-01

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2019-12
Factsheet Vietnam 2019-11
Factsheet Vietnam 2019-10
Factsheet Vietnam 2019-09
Factsheet Vietnam 2019-08
Factsheet Vietnam 2019-07
Factsheet Vietnam 2019-06
Factsheet Vietnam 2019-05
Factsheet Vietnam 2019-04
Factsheet Vietnam 2019-03
Factsheet Vietnam 2019-02
Factsheet Vietnam 2019-01

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen