Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De Vietnamese aandelenmarkten sloten het tweede kwartaal negatief af. De Vietnamese benchmark ETF eindigde 4% lager en de Ho Chi Minh Stock Index en de Hanoi Stock Index eindigden respectievelijk 2,12% en 1,49% lager. Het TCM Vietnam High Dividend fonds wist het verlies te beperken tot 0,16%. De outperformance over het eerste half jaar ten opzichte van de Vietnam benchmark ETF kwam hiermee uit op ruim 3%.
 
In de komende weken zullen veel bedrijven de kwartaal- en halfjaarcijfers publiceren. Het cijferseizoen zou een prima impuls kunnen zijn voor de volgende stap binnen de lange termijn up-trend. In de media verschenen de afgelopen weken regelmatig verhalen over de mate waarin Vietnam weet te profiteren van de handelsoorlog tussen de VS en China. Met een handelstekort van ruim US$ 40 miljard staat Vietnam 5e op de lijst van landen met een groot handelstekort met de VS. Daar komt bij dat Vietnam recent door de US Treasury werd aangemerkt als een land dat kunstmatig de valuta laag hield. Dit zorgde ervoor dat Trump reeds opmerkte dat mogelijk ook Vietnam te maken zou kunnen krijgen met heffingen. De heffing van 400% op staal van Chinese origine, maar geëxporteerd via Vietnam, was daarvoor het eerste signaal. Begin juli veerden de markten weer op toen bekend werd dat de VS en China weer om de tafel gingen voor een oplossing van het handelsconflict.
 
Eind juni introduceerden enkele Vietnamese brokers call opties op een aantal bekende large cap aandelen, veelal (ook) met een Foreign Ownership Limit (niet meer toegankelijk voor buitenlandse beleggers), zoals FPT Corporation, Vinamilk en Hoa Phat Group. De 3 tot 12 maand opties zijn vooral bedoeld voor de retail beleggers. Het is een indicatie dat de Vietnamese markt steeds volwassener wordt.

Momenteel heeft het fonds 38 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Duurzame Consumentengoederen en Niet Duurzame Consumentengoederen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 18,26% en 17,48%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indexen. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2019-06

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2019-05
Factsheet Vietnam 2019-04
Factsheet Vietnam 2019-03
Factsheet Vietnam 2019-02
Factsheet Vietnam 2019-01
Factsheet Vietnam 2018-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen