Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return). 

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Het fonds verloor 4,66% in de maand oktober, de FTSE Vietnam EFT liet een daling zien van 7,27%. De Vietnamese markten ondergingen een stevige correctie in oktober. Groeiende onzekerheid en dalende regionale beurzen zorgden ervoor dat ook in Vietnam beleggers de blootstelling aan aandelen afbouwden. Dit effect werd nog versterkt door, zoals we vaker zien tijdens correcties, gedwongen verkopen als gevolg van margin lending. De Vietnamese markten worden nog steeds sterk beïnvloed door de gang van zaken rondom de handelsoorlog tussen de VS en China. De posities in Sao Ta Food, FPT en TNG Investments behoorden wederom tot de betere performers in de portefeuille. Aangezien het fonds maar een beperkte exposure heeft naar olie-gerelateerde bedrijven (3%), vormde de dalende olieprijs een belangrijke reden voor de relatieve outperformance deze maand. Aangezien de liquiditeit van de markt zich nog steeds op een laag niveau bevindt, lijkt het erop alsof de beurzen zich al opmaken voor het einde van het jaar.

De macro-economische cijfers waren juist wel bemoedigend. De daadwerkelijke buitenlandse investeringen (FDI) stegen met 6,3% naar een record van US$ 15,1 miljard. De Purchasing Manager Index steeg tot 53,9. Dit duidt op een verder verbeterde situatie in de productiesector. De inflatie kwam op jaarbasis uit op een zeer acceptabele 3,9%. De export steeg met 14,7% vanaf begin dit jaar naar US$ 200 miljard.  Momenteel heeft het fonds 39 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Consumentengoederen en Basismaterialen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 19,4% en 17,8%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2018-10

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2018-09
Factsheet Vietnam 2018-08
Factsheet Vietnam 2018-07
Factsheet Vietnam 2018-06
Factsheet Vietnam 2018-05
Factsheet Vietnam 2018-04
Factsheet Vietnam 2018-03
Factsheet Vietnam 2018-02
Factsheet Vietnam 2018-01
Factsheet Vietnam 2017-12
Factsheet Vietnam 2017-11
Factsheet Vietnam 2017-10

Overige informatie
outlook 2018 frontier markets
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen