Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De VN index sloot de maand september af met een plus van 2,9% gemeten in euro. Het TCM Vietnam High Dividend Fund steeg 2,1%, waarmee het rendement over 2021 uitkomt op 48,8%. Ondanks de hogere beurzen had de vastgoed sector last van het Evergrande debacle in China. Alhoewel de Vietnamese vastgoed sector met een debt to equity ratio van 63% een heel ander risicoprofiel kent dan de grote Chinese vastgoedbedrijven met een ratio van 126%, was er toch sprake van verkoopdruk.
De vierde golf van corona besmettingen was in september duidelijk op haar retour. Het aantal nieuwe besmettingen daalde van 13000 naar ca 9000 per dag en het aantal dodelijke slachtoffers viel terug naar onder de 200 per dag, het laagste niveau sinds het begin van de 4e golf. De overheid heeft besloten om een aantal versoepelingen door te voeren, waardoor ook bedrijfsactiviteiten van 10-15 personen samen weer mogelijk zijn. Indien gevaccineerd of aantoonbaar hersteld van corona dan mag de groepsgrootte oplopen tot 70 personen. In Vietnam is een QR code nodig voor het bezoeken van diverse gelegenheden.
Het BBP viel terug met 6,2% door de lockdown, maar op jaarbasis bedraagt de economische groei nog altijd 1,4%. Gedurende de maand september was er sprake van een handelsbalans overschot van US$ 0,5 miljard. Stabiele export cijfers en dalende import van grondstoffen zorgden voor een omslag. Over de eerste 9 maanden is nog altijd sprake van een tekort op de handelsbalans van US$1,8 miljard.
Het fonds heeft momenteel 33 aandelen in portefeuille, gespreid over verschillende sectoren. De gemiddelde koers/winstverhouding bedraagt momenteel 10,9 en het dividendrendement bedraagt bijna 6%. Qua weging zijn de grootste sectoren momenteel Industrie en Consumenten goederen met wegingen van respectievelijk 30,6% en 14,2%. Binnen deze sectoren vinden wij momenteel de meest aantrekkelijke hoog dividend aandelen die aan onze kwaliteitscriteria voldoen. De weging van een sector is in sterke mate afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector ten opzichte van andere sectoren. De fonds allocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2021-09

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2021-08
Factsheet Vietnam 2021-07
Factsheet Vietnam 2021-06
Factsheet Vietnam 2021-05
Factsheet Vietnam 2021-04
Factsheet Vietnam 2021-03
Factsheet Vietnam 2021-02
Factsheet Vietnam 2021-01
Factsheet Vietnam 2020-12
Factsheet Vietnam 2020-11
Factsheet Vietnam 2020-10
Factsheet Vietnam 2020-09

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidsrisico 2021-03
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2021-03 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2021-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021 (Engels)
halfjaarverslag Trustus 2021 (Engels)
jaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen