Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De VN index steeg gedurende de maand augustus met maar liefst 10,5%. De zwakkere US$ en de daaraan gekoppelde Vietnamese Dong zorgden ervoor dat het resultaat in Euro uitkwam op 9%. Het TCM Vietnam High Dividend Fund kende eveneens een sterke maand met een rendement van 10,52%. De outperformance ten opzichte van de benchmark ETF groeide dit jaar tot 8,28%. Dit was grotendeels te danken aan de onderweging van het fonds in de large cap onroerend goed aandelen. 
Wij verwachten dat er in eerste instantie nog voldoende ruimte is voor een verdere herwaardering van de portefeuille met een normalisatie van de P/E en P/B waarden. De huidige discount biedt tezamen met het dividendrendement van 7% voldoende ruimte voor een verdere waardestijging van de portefeuille. De stijging van de markt was breed gedragen, maar liefst 337 van de 383 aandelen sloten de maand hoger af. Buitenlanders waren wederom netto verkopers, alhoewel de aankondiging van een Taiwanees investeringsfonds dat USD 160 miljoen op korte termijn in large caps wenst te investeren positief werd ontvangen. 

Met betrekking tot het Corona virus lijkt de situatie in de twee “rode” gebieden (Da Nang en Hai Duong) onder controle. Meer dan 70.000 mensen, die in contact waren geweest met de geïdentificeerde besmette patiënten, verbleven verplicht in quarantaine. Sinds het begin van het pandemie registreerde Vietnam 1044 infecties en 34 overledenen. Volgens het General Statistics Office kwam de export over de eerste 8 maanden uit op US$174,1 miljard (+1,6% op jaarbasis), de importen bedroegen US$162,2 miljard (-3,0%). Het handelsoverschot kwam daarmee uit op US$ 11,9 miljard voor 2020. In augustus groeide de import met 2,8%, hetgeen door de markt wordt gezien als het aantrekken van vraag naar nieuwe producten. Ook de export groeide in de laatste maand met 2,5%, o.a. de sterke vraag naar een aantal hardlopende producten van Samsung zorgde hiervoor. Vietnam is nog steeds afhankelijk van geïmporteerde producten voor de productiesector. Veel van deze producten komen uit China en worden in Vietnam geassembleerd. De PMI daalde naar 45,7 vanaf 47,6 in juli. Waarschijnlijk is de tweede golf van uitbraken hier debet aan. Kijkend naar het bredere economische beeld lijkt dit cijfer meer de korte termijn paniek te reflecteren en niet het eerste teken van een economische verzwakking.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2020-08

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2020-07
Factsheet Vietnam 2020-06
Factsheet Vietnam 2020-05
Factsheet Vietnam 2020-04
Factsheet Vietnam 2020-03
Factsheet Vietnam 2020-02
Factsheet Vietnam 2020-01
Factsheet Vietnam 2019-12
Factsheet Vietnam 2019-11
Factsheet Vietnam 2019-10
Factsheet Vietnam 2019-09
Factsheet Vietnam 2019-08

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2020-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen