Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe geen dividend uit. Ontvangen dividenden worden binnen het fonds herbelegd.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om binnen het fonds een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2023-08

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2023-07
Factsheet Vietnam 2023-06
Factsheet Vietnam 2023-05
Factsheet Vietnam 2023-04
Factsheet Vietnam 2023-03
Factsheet Vietnam 2023-02
Factsheet Vietnam 2023-01
Factsheet Vietnam 2022-12
Factsheet Vietnam 2022-11
Factsheet Vietnam 2022-10
Factsheet Vietnam 2022-09
Factsheet Vietnam 2022-08

Overige informatie
column Vietnam mei 2023
Fondsnieuws 2022-01
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Informatie Document
performance scenarios
wijzigingen voorwaarden 2021-12
prospectus
Duurzaamheidsrisico 2021-03
notulen ava 2023-05
klachtenprocedure 2022-03
beleid belangenconflicten 2023-03 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2022-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2022 (Caceis)
halfjaarverslag 2023 (Engels)
halfjaarverslag 2023 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2022 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2022 (Engels)
halfjaarverslag 2022
halfjaarverslag 2022 (Trustus)
financial report 2021 (Caceis)
jaarverslag 2021 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2021 (Engels)
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021 (Engels)
halfjaarverslag Trustus 2021 (Engels)
jaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2020 (Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen