Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

Het TCM Vietnam High Dividend fonds liet met een stijging van 1% een lichte outperformance zien ten opzichte van de Vietnamese benchmarks. De VN-index, veelal gebruikt als een indicator voor de Vietnamese aandelenmarkt daalde met 0,4%, maar wist in euro gemeten met 0,89% te stijgen. Vier namen zorgden er in belangrijke mate voor dat de index per saldo niet van zijn plaats kwam: Vietcombank (-4%), PetroVietnam Gas (-6%), Masan Group (-6%) en Vincom Retail (-7%). De overige zwaargewichten binnen de benchmark waren grotendeels onveranderd tot licht hoger.
In augustus waren buitenlandse beleggers verkopers op de drie gezamenlijke beurzen voor een bedrag van US$ 75 miljoen. Het gemiddelde dagelijkse volume van de beurzen kwam uit op US$ 227 miljoen, 19% hoger dan de vorige maand. Aan het eind van de maand viel het handelsvolume overigens wel terug door het verslechterende sentiment rond de Chinees Amerikaanse handelsoorlog.

De Vietnamese overheid kondigde aan selectiever te worden bij goedkeuren van buitenlandse investeringen (FDI). De prioriteit zal worden gegeven aan bedrijven die zich richten op “advanced and new technology”, “modern governance” en “high added value and extensive links with global production and supply chains”.  Ook zal de focus van deze bedrijven moeten liggen op “efficiency, technology and environmental protection”. Tevens werden er nieuwe doelstellingen afgegeven voor de periode 2021 tot 2025 waarin Vietnam voor US$ 150 tot 200 miljard aan FDI verwacht op te halen. Voor de vijf jaren hierop volgend ligt de doelstelling op US$ 200 tot 300 miljard.

Het handelsoverschot groeide tot US$ 3,4 miljard, aldus het General Statistical Office. In augustus bedroeg het overschot maar liefst US$ 1,7 miljard. De export steeg met 4,5% op jaarbasis en de importen stegen met 7,5%.
Vietnam exporteerde US$ 170 miljard aan goederen. Bedrijven gefinancierd met buitenlands kapitaal namen hiervan 69,4% voor hun deel.

Momenteel heeft het fonds 35 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Duurzame en Cyclische Consumentengoederen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 21,3% en 14,69%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2019-08

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2019-07
Factsheet Vietnam 2019-06
Factsheet Vietnam 2019-05
Factsheet Vietnam 2019-04
Factsheet Vietnam 2019-03
Factsheet Vietnam 2019-02
Factsheet Vietnam 2019-01
Factsheet Vietnam 2018-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen