Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De VN index, de index van de Ho Chi Minh beurs, de belangrijkste beurs van Vietnam, daalde met bijna 2% in oktober. Het TCM Vietnam High Dividend Fund leverde 3,4% in, de FTSE benchmark ETF verloor 3,5%. Van de 377 aandelen wisten er 167 de maand positief af te sluiten, het grootste deel van het verlies gemeten in Euro kon worden toegeschreven aan het verlies van de Vietnamese Dong ten opzichte van de Euro; -2,2%. Vietcombank (9,35% index weging) steeg met 6,8% in oktober en leverde daarmee de meeste steun voor de VN index deze maand. Omdat het aandeel niet voldoet aan onze investeringscriteria is het niet opgenomen in de portefeuille.
Naast Vietcombank publiceerden diverse ondernemingen in de portefeuille de 9 maands resultaten. Vinamilk zag de omzet stijgen met 6,4% en de nettowinst met 5,8%, terwijl de bruto marges stabiel bleven rond de 48%. FPT Corp, het grootste fonds in portefeuille, zag de netto winst met 30% toenemen gedurende de eerste 9 maanden.
De US$-VND wisselkoers bleef stabiel deze maand. Sinds het begin van het jaar is de Vietnamese Dong met 0,4% gedevalueerd ten opzichte van de US$. De State Bank of Vietnam (SBV) maakte bekend dat de buitenlandse valuta reserves per eind oktober $71 miljard bedroegen, een forse stijging vergeleken met de stand per 1 januari 2019, toen de reserve nog US$ 60 miljard bedroeg. Het positieve handelsoverschot, buitenlandse investeringen en overboekingen door Vietnamezen vanuit het buitenland zorgen voor de sterke groei. Het Nationale Congres kwam voor de 38e keer bijeen om een aantal wetsontwerpen te bespreken, tevens werden een aantal verwachtingen uitgesproken met betrekking tot het budget voor 2019 en de fiscale plannen voor de periode van 2020 tot 2022. De verwachting is dat de overheidsschuld per einde 2019 56,1% van de BBP zal bedragen, vervolgens zal dit geleidelijk dalen naar 52,7% in 2022. Het begrotingstekort zal voor 2019 naar verwachting uitkomen op 3,4% van het BBP.

Momenteel heeft het fonds 33 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Duurzame Consumentengoederen en Materialen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 21,1% en 15,28%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2019-10

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2019-09
Factsheet Vietnam 2019-08
Factsheet Vietnam 2019-07
Factsheet Vietnam 2019-06
Factsheet Vietnam 2019-05
Factsheet Vietnam 2019-04
Factsheet Vietnam 2019-03
Factsheet Vietnam 2019-02
Factsheet Vietnam 2019-01
Factsheet Vietnam 2018-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2019-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2019-04 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen