Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De situatie rond Corona verbeterde in oktober in sterke mate. Het aantal nieuwe besmettingen viel terug van 9.000 in september tot onder de 4.000 gevallen in oktober. Ho Chi Minh City heropende stapsgewijs door het opheffen van een aantal lock down maatregelen. Productie faciliteiten kregen toestemming om de productie te hervatten, onder de voorwaarden dat alle medewerkers gevaccineerd moeten zijn en dat er regelmatig wordt getest op besmettingen. In strategie termen is de focus in de strijd tegen het virus verschoven van “zero-Covid” naar “the new normal”.
De Ho Chi Minh Stock Index kende een sterke maand met een winst van 8%, waarmee een nieuwe all time high werd neergezet. Investeerders reageerden positief op de versoepelingen die in verschillende steden en provincies werden doorgevoerd. Het fonds kende eveneens een goede maand, de beurskoers steeg met 10,5%. Het fonds liet hiermee een outperformance zien ten opzichte van de brede markt van 2,5%. In de portefeuille profiteerden met name nutsbedrijven en industriële ondernemingen van de gedeeltelijke heropening van de economie. Eerstgenoemden stegen gemiddeld met meer dan 20% en de industriesector wist bijna 13% aan de koersen toe te voegen.
Daarnaast diende het Ministerie van Planning en Investeringen een plan in voor een stimuleringspakket van US$ 35 miljard, het grootste stimuleringsplan ooit. Dit komt neer op ca. 10% van het BBP. Het stimuleringspakket zal zich met name richten op belastingverlagingen, publieke investeringen en betaalbare woningen. De huidige overheidsschuld bedraagt ca. 48% van het BBP, waardoor de financiering van het pakket geen al te groot probleem zou moeten zijn. Het grootste risico zou kunnen zijn dat het pakket leidt tot een spiraal van extra inflatie, echter de sterke Dong en de relatief lage inflatiecijfers lijken voldoende ruimte te geven om de plannen uit te voeren zonder al te veel negatieve bijwerkingen.
Het fonds heeft momenteel 35 aandelen in portefeuille, gespreid over verschillende sectoren. De gemiddelde koers/winstverhouding bedraagt momenteel 11,7 en het dividendrendement bedraagt bijna 3,4%. Qua weging zijn de grootste sectoren momenteel Industrie en Consumenten goederen met wegingen van respectievelijk 31,5% en 14%. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2021-10

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2021-09
Factsheet Vietnam 2021-08
Factsheet Vietnam 2021-07
Factsheet Vietnam 2021-06
Factsheet Vietnam 2021-05
Factsheet Vietnam 2021-04
Factsheet Vietnam 2021-03
Factsheet Vietnam 2021-02
Factsheet Vietnam 2021-01
Factsheet Vietnam 2020-12
Factsheet Vietnam 2020-11
Factsheet Vietnam 2020-10

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidsrisico 2021-03
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2021-03 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2021-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021 (Engels)
halfjaarverslag Trustus 2021 (Engels)
jaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen