Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe geen dividend uit. Ontvangen dividenden worden binnen het fonds herbelegd.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om binnen het fonds een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Clarity AI waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2024-04

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2024-03
Factsheet Vietnam 2024-02
Factsheet Vietnam 2024-01
Factsheet Vietnam 2023-12
Factsheet Vietnam 2023-11
Factsheet Vietnam 2023-10
Factsheet Vietnam 2023-09
Factsheet Vietnam 2023-08
Factsheet Vietnam 2023-07
Factsheet Vietnam 2023-06
Factsheet Vietnam 2023-05
Factsheet Vietnam 2023-04

Overige informatie
information sheet fundmanagement

Juridische informatie
Essentiële Informatie Document
uittreksel Kamer van Koophandel
prospectus (vanaf 15 maart 2024)
samenvoeging fondsen
juridische fusie
performance scenarios
prospectus (t/m 14 maart 2024)

(Half) jaarverslagen
financial report 2022 (Caceis)
halfjaarverslag 2023
jaarverslag 2022
halfjaarverslag 2022
financial report 2021 (Caceis)
jaarverslag 2021
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021
jaarverslag 2020

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen