Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

 

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Potentiele upgrade van Vietnamese aandelenmarkten betekent US$ 1,2 miljard extra instroom.

In februari publiceerde de Hanoi Times een artikel over de mogelijke reclassificatie van de Vietnamese aandelenmarkten. Deze reclassificatie zal Vietnam helpen om bij een bredere groep beleggers in beeld te komen en daarmee een nieuwe golf aan investeringen te creëren. Het artikel was gebaseerd op het bericht dat indexprovider FTSE, Vietnam op de “watchlist” had gezet voor een upgrade naar de “secondary emerging market” status. Deze upgrade in 2020 van een Frontier naar een Emerging Market zal naar verwachting US$ 1,2 miljard aan extra investeringen opleveren van passieve index ETF’s (bron Bao Viet Securities).
 
Voor indexprovider MSCI zal de upgrade waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. Dit omdat MSCI slechts 4 landencategorieën onderscheidt:  1. developed, 2. emerging, 3. frontier en 4. standalone markten. Terwijl FTSE gebruik maakt van een extra categorie binnen het Emerging Markets-segment te weten: 1. developed, 2. advanced emerging, 3. secondary emerging, 4. frontier en 5. standalone markten. Een opname van Vietnam als Emerging Market in MSCI indices zou een volgende impuls kunnen geven aan de instroom aangezien de MSCI Emerging Markets ETF’s momenteel een omvang hebben van ruim US$ 200 miljard.
 
Het TCM Vietnam High Dividend Fund steeg in februari 4,3%. De Vietnamese aandelenbeurzen stegen sterk door met name de vastgoedsector; Vinhomes en Vingroup. Beide aandelen zijn niet terug te vinden in onze portefeuille. Het gebrek aan dividend en te lage rendementen op het eigen vermogen zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Ondanks de stevige correctie in december liet het fonds over de afgelopen 3 maanden een stijging zien van bijna 9%.
 
De handelsoorlog tussen China en de VS lijkt met de laatste gesprekken in constructiever vaarwater te zijn gekomen. Mogelijk kunnen we hier in de komende weken positief nieuws verwachten. Tevens opvallend nieuws van het FDI front: de buitenlandse investeringen stegen in de eerste twee maanden met 150% ten opzichte van vorig jaar, naar US$ 8,5 miljard. Ondanks dat een oplossing voor de handelsoorlog in de maak lijkt, zien investeerders Vietnam kennelijk nog altijd als de ideale alternatieve productielocatie. Momenteel heeft het fonds 39 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Basismaterialen en Consumentengoederen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 23,86% en 18,13%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices. 

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2019-02

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2019-01
Factsheet Vietnam 2018-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Wijzigingen voorwaarden 2018-03
notulen ava 2018-06
prospectus
klachtenprocedure 2017-05
voorwaardenwijziging 2016-12
beleid belangenconflicten 2017-12 (Trustus)
voorwaardenwijziging 2015-11
naamswijziging 2015-10
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)
financial Report 2017 (Caceis)
jaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Engels)
halfjaarverslag 2017 (Trustus, Engels)
financial report 2016 (Caceis)
jaarverslag 2016 (Engels)
jaarverslag 2016 (Trustus, Engels)
halfjaarverslag 2016 (Engels)
halfjaarverslag 2016 (Trustus)
financial report 2015 (Caceis)
jaarverslag 2015 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2015 (Engels)
halfjaarverslag 2015
halfjaarverslag 2015 (Trustus)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen