Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in Vietnam. Het fonds keert in principe  eenmaal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 4% per jaar bedragen.

Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.

De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Om de doelstelling te behalen, belegt het Fonds 95% tot 100% van haar vermogen via TCM Investment Funds Luxembourg in deelnemingsrechten van TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux). Het Fonds kwalificeert daarmee als feeder-structuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

De fondsmanager schrijft

De VN index steeg met 4,6% in maart, gemeten in euro. Het TCM Vietnam High Dividend fonds wist 6,55% aan het trackrecord toe te voegen. Sectoren die een outperformance lieten zien waren de Financials, Onroerend Goed en Basismaterialen, de sectoren Energie en Duurzame Consumptiegoederen bleven achter. Vietnam blijft ook dit jaar een stralende ster qua performance in de regio, ter vergelijking landen als de Filipijnen en Maleisië laten ytd nog steeds een negatieve performance zien. 
Buitenlandse beleggers verkochten voor bijna US$ 487 miljoen in maart, met name large cap namen zoals VNM en HPG werden hierdoor geraakt. Alhoewel de verkoopdruk van buitenlandse beleggers al enige tijd aanhoudt, is er aan de andere kant toch ook buitenlandse belangstelling. Eind maart werd voor de IPO van de FUBON FTSE Vietnam ETF een bedrag van meer dan US$ 350 miljoen opgehaald, dit fonds zal per 9 april een notering krijgen aan de Taiwanese beurs. 
De vooruitzichten voor Vietnam blijven uitstekend, waarbij de macro cijfers de sterke trend bevestigen. Het BBP groeide met 4,5% gedurende het eerste kwartaal, ter vergelijking in het eerste kwartaal van 2020 kwam de groei uit op 3,7%. De export en import kwamen respectievelijk uit op US$77 miljard (+22%) en US$75 miljard (+26%), resulterend in een handelsoverschot van US$2 miljard. 
De inflatie (CPI) steeg met 1,2% op jaarbasis, in lijn met eerdere verwachtingen. De PMI (Purchasing Managers Index) liet een verdere stijging zien tot 53,6 vergeleken met een meting van 51,6 in de maand februari. Het cijfer laat zien dat de productie sector nog steeds aan het uitbreiden en investeren is. Een ander positief bericht kwam van IHS Markit, het bureau rapporteerde dat de “business conditions” verbeterden met het hoogste tempo in de afgelopen 2 jaar. Eind maart werden er (slechts) 2 positieve Corona gevallen bekend gemaakt in Hai Phong en Ho Chi Minh City. Deze twee patiënten waren illegaal de grens met Cambodja overgestoken. 
Momenteel houdt het fonds 32 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Industrie en Duurzame Consumentengoederen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 20,4% en 15,9%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2021-03

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2021-02
Factsheet Vietnam 2021-01
Factsheet Vietnam 2020-12
Factsheet Vietnam 2020-11
Factsheet Vietnam 2020-10
Factsheet Vietnam 2020-09
Factsheet Vietnam 2020-08
Factsheet Vietnam 2020-07
Factsheet Vietnam 2020-06
Factsheet Vietnam 2020-05
Factsheet Vietnam 2020-04
Factsheet Vietnam 2020-03

Overige informatie
information sheet fundmanagement
outlook 2019 frontier markets
outlook 2018 frontier markets
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidsrisico 2021-03
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2020-04 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2021-03 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
jaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 (Engels)
halfjaarverslag 2018 ( Trustus, Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen