Disclaimer

Deze website is het officiële orgaan van TCM Investment Funds (TCM) en haar subfondsen op internet. De informatie op deze site, de teksten en het beeldmateriaal vallen onder het copyright van TCM. 

TCM besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. TCM behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Aan de op deze website aanwezige informatie kunnen geen rechten ontleend worden. 
TCM garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. TCM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door TCM of door U aan TCM middels een website van TCM of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt TCM geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens TCM. TCM kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. TCM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TCM garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. TCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Voor de voorwaarden van TCM verwijzen wij u naar het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerder van TCM Investment Funds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten.

E-mailberichten:
E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. TCM staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ontwerp en realisatie website
TRES internet, Heerenveen
Internet www.tres.nl
E-mail
Telefoon (0513) 64 14 50

Contentmanagement System
TRES Actual :: uw sitemanager
Copyright © 1998-2024 TRES internet

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen