Update juni 2022

Gepubliceerd op 12 juli 2022
Update juni 2022

​De Frontier Markets index daalde in juni met 3,5%, waarbij de TCM Frontier fondsen net iets minder hard daalden dan de index. Het sentiment werd net als in voorgaande maanden gedomineerd door de mondiale stijgingen van de voedsel- en energieprijzen. De inflatie blijft hiermee hoog en zorgt voor stijgende rentes en daarmee toenemende financieringslasten. Waarschijnlijk remmen toekomstige renteverhogingen de inflatie af, waarbij de druk op zwakkere valuta zal afnemen.

Onder deze omstandigheden hebben Frontier Markets een voorsprong, vooral in vergelijking met ontwikkelende markten. Alhoewel een verder stijgende inflatie en daarmee toenemende rente zeker iets is om te monitoren, is het geen directe reden tot zorg. In feite zijn Frontier Markets beter bestand tegen stijgende prijzen dan de ontwikkelde markten.   
Onderzoek toont namelijk aan dat inflatie de markten meer negatief beïnvloedt op de korte termijn dan op lange termijn en met name een zwaardere impact heeft op groeiaandelen dan op waarde aandelen. Aangezien de rente gewoonlijk wordt verhoogd om de hoge inflatie onder controle te houden, is het gevolg dat in tijden van hoge inflatie groeiaandelen meer negatief worden beïnvloed dan waarde-aandelen. Immers worden de stijgende rentekosten verdisconteerd in de toekomstige kasstromen waarop de waarderingen zijn gebaseerd. Ontwikkelde markten bestaan voor ongeveer de helft uit groeiaandelen, waarbij dit percentage met 65% voor Emerging Markets nog hoger ligt.
Dit in tegenstelling tot Frontier Markets waar het component groeiaandelen laag is. Dit zou kunnen verklaren waarom Frontier Markets aandelen, voornamelijk bestaande uit waarde-aandelen, een positieve correlatie vertonen met de inflatie, zeker op de lange termijn.

Kijken we naar de huidige relatieve waarderingen dan zien we dat de koerswinstverhouding (k/w) van Frontier Markets (FM) op een discount noteert van 34% ten opzichte van de World index (bron: Factsheet MSCI 30 juni 2022). Nu is het zo dat deze markten altijd wel met enige discount noteren vanwege liquiditeit, maar ook ten opzichte van haar eigen 5-jaars historie noteert de FM index met een discount van ruim 20%. Deze landen hebben dus al een aanzienlijk slecht scenario ingeprijsd.

Tenslotte was binnen het scala van Frontier Markten in Vietnam de koersdruk in juni erg hoog, waarbij de Ho Chi Minh index met -5,4% en de Hanoi index met -10,2% daalde. Ook het TCM Vietnam fonds daalde -4,4%, maar wel minder dan de markten. Het sentiment stond met name onder druk door bovengenoemde factoren als inflatie en renteverhogingen, maar ook vanwege de strikte COVID-19-regels in China en een afname in liquiditeit. Alhoewel er voor de komende maanden voldoende onzekerheden blijven, zijn er ook positieve punten te benoemen. Zo is de verwachting dat in de tweede helft van 2022 de groei van de door de pandemie getroffen industrieën gaat versnellen. Ook wordt aangenomen dat de uitbetaling van Vietnamese overheidsinvesteringen flink toeneemt. Daarnaast biedt het overheidssteunpakket van 2 procent rente voor bedrijven meer dynamiek voor de groei van de aandelenmarkten, en in het bijzonder de economische groei in het algemeen, als het volgens plan wordt uitgevoerd.
 
 

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen