Frontier Markets

Beleggen in Frontier Markets

TCM Investment Funds investeert het vermogen van de door haar beheerde aandelenfondsen in opkomende markten. Alle drie de fondsen bezitten de unieke combinatie van hoog dividendbeleggen in aandelen in Frontier Markets. Hieronder een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de fondsen van opkomende markten.

Naam Global Frontier High Dividend Equity Vietnam High Dividend Equity Africa High Dividend Equity
Type fonds Aandelenfonds Aandelenfonds Aandelenfonds
Thema Frontier markets wereldwijd Frontier markets Vietnam Frontier markets Afrika (exclusief Zuid-Afrika)
Landen waarin o.a. wordt belegd Saoedi-Arabië, Pakistan, Egypte, Vietnam en Qatar Vietnam Egypte, Nigeria, Marokko, Kenia en Ghana
Risicoprofiel Hoog risico (profiel 5 van 7) Hoog risico (profiel 6 van 7) Hoog risico (profiel 6 van 7)
Doelstelling fonds Inkomsten uit dividend en vermogensgroei Inkomsten uit dividend en vermogensgroei Inkomsten uit dividend en vermogensgroei
Dividend ca. 5% per jaar 4-5% per jaar 4-5% per jaar

Frontier Markets, welke landen behoren hiertoe?

De Frontier Markets landen staat veelal nog aan het begin van hun economische ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Nigeria en Kenia. Ook een aantal landen in het Midden Oosten rekenen we tot de Frontier Markets, zoals Oman, Qatar, Koeweit en Saoedi-Arabië. Deze landen zijn in economische zin al verder ontwikkeld maar kennen vaak nog barrières voor toetreding van internationale beleggers. Een aantal van deze Frontier Markets staat op de nominatie om toe te treden tot de, beter bekende, groep van Emerging Markets, oftewel opkomende markten. De Frontier Markets vormen dus eigenlijk de kraamkamer voor de volgende generatie opkomende markten.

Waarom is beleggen in Frontier Markets interessant?

Investeren in Frontier Markets trekt steeds meer beleggers. Dat komt omdat Frontier Markets een steeds belangrijkere rol spelen in de wereldwijde demografische en economische ontwikkelingen. Een paar cijfers:

Landoppervlakte wereldwijd
Emerging Markets 52%
Ontwikkelde Markten 32%
Frontier Markets 16%

Wereldbevolking
Emerging Markets 67%
Frontier Markets 17%
Ontwikkelde Markten 16%

Verdeling bbp (bruto binnenlands product)
Ontwikkelde Markten 62%
Emerging Markets 32%
Frontier Markets 6%

Redenen om in Frontier Markets te investeren

Er zijn een aantal redenen waarom beleggen in Frontier Markets interessant is voor beleggers. Allereerst denken we dat de geschiedenis zich zal herhalen, zoals we gezien hebben bij beleggen in Emerging Markets (opkomende markten), die 20 tot 25 jaar geleden behoorden tot de categorie Frontier Markets. Daarnaast zijn de volgende belangrijke fundamentele factoren van belang:

Hogere economische groei
Over het algemeen is de economische groei van Frontier Markets structureel hoger dan die van Emerging Markets en ontwikkelde markten. Analisten verwachten dat deze trend zich voorlopig zal voortzetten.

Productieve beroepsbevolking
De gemiddelde leeftijd van de bevolking in Frontier Markets landen is over het algemeen laag en er is sprake van een snel groeiende bevolking.

Snel groeiende consumentenmarkten
De verwachting is dat in 2030 bijna 93% van de middenklasse consumenten zich in de Frontier Markets en Emerging Markets (opkomende markten) bevindt. Het ligt dan ook voor de hand dat de detailhandelsverkopen in deze markten sterk zullen groeien.

Lage correlatie
De correlatie (samenhang) van financiële markten in de Frontier Markets is laag. Historisch gezien is er ook minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat Frontier Markets minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen dan opkomende markten en ontwikkelde markten.

Aantrekkelijke waarderingen
Als we kijken naar de verschillende waarderingsmethoden dan worden aandelen in Frontier Markets relatief laag gewaardeerd in vergelijking met aandelen in opkomende markten en ontwikkelde markten.

Voor wie is beleggen in Frontier Markets geschikt?

Particuliere beleggers hebben slechts beperkte toegang tot Frontier Markets. Een actief beheerd beleggingsfonds gericht op beleggen in Frontier Markets is daarom een goed alternatief voor een belegging in individuele aandelen. De drie beleggingsfondsen van TCM Investment Funds richten zich op beleggen in Frontier Markets in combinatie met een hoog dividend strategie.

De fondsen zijn genoteerd aan Euronext en dagelijks verhandelbaar via elke bank of broker.

Een investering in deze fondsen is geschikt voor een belegger die vertrouwen heeft in de toekomstige ontwikkeling van Frontier Markets en die een betere spreiding wenst van zijn effectenportefeuille.

De fondsen kenmerken zich door een bovengemiddeld beleggingsrisico, door zowel de keuze voor aandelen als de keuze van de Frontier Markets landen waarin belegd wordt.

Meer informatie over beleggingsfondsen

Vind hier meer informatie over het aandelenfonds Global Fontier, de beste beleggingsfondsen, hoog dividend aandelen en trackers beleggen.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen