Ultimo juni factsheets

Gepubliceerd op 9 juli 2020
Ultimo juni factsheets

Het tweede kwartaal, dat gekenmerkt werd door een herstel op de wereldwijde aandelenmarkten, was voor het Global Frontier fonds ook positief. Het fonds steeg 14,67% en liet daarmee een outperformance zien ten opzichte van de index (+11,97%) en de Frontier 100 ETF (+13,6%), gemeten in euro op basis van total return. 

De impact van Covid-19 op frontier markets is mogelijk minder erg dan aanvankelijk was ingeschat door beleggers. De relatief jonge bevolking en de lagere bevolkingsdichtheid zorgt voor relatief minder sterfgevallen dan in ontwikkelde landen. Daarnaast komt bijvoorbeeld obesitas minder voor en hebben frontier landen in Azië en Afrika ervaring met epidemieën of ander soort natuurrampen en zijn als zodanig cultureel en psychologisch beter voorbereid op extreme situaties. Daardoor is er reeds in een vroeg stadium ingegrepen, zoals in Vietnam. 

Meer nieuws over Vietnam, Afrika en het Global Frontier fonds vindt u in de nieuwste factsheets van de aandelenfondsen:

TCM Vietnam High Dividend Equity

TCM Africa High Dividend Equity

TCM Global Frontier High Dividend Equity
 

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen