Ontwikkelingen maart - Factsheets ultimo maart

Gepubliceerd op 12 april 2023
Ontwikkelingen maart - Factsheets ultimo maart

In maart daalde de brede Frontier Markets index met 1,3%. De koersontwikkeling van de TCM Frontier fondsen bleef gemiddeld genomen iets achter bij de verschillende indices. De stijging was het grootst op de beurzen in Sri Lanka (+10,4%) en Vietnam (+2,9%). De grootste dalers waren de markten in Kenia (-15,1%), Pakistan (-10,9%) en Egypte (-5,8%).

Na een rally van 7,5% vorige maand, volgden in maart winstnemingen op de Nigeriaanse beurs
(-2,1%). Na de verkiezingsoverwinning van de heersende partijkandidaat Bola Tinubu, wacht hem de taak om de economische groei te stimuleren. Ondanks de uitdagende situatie in het land, is er reden voor optimisme. Door belangrijke hervormingen door te voeren, kan het land weer op een sterk groeitraject komen. Om te beginnen moet de nieuwe regering de fiscale situatie aanpakken. Tinubu heeft tijdens zijn campagne beloofd de benzinesubsidies af te schaffen, wat vorig jaar bijna $10 miljard kostte. Ook is het nodig om de belastingbasis te verbreden, het btw-tarief te verhogen en belastingontduiking aan te pakken. Op middellange termijn kan de regering overwegen om overheidsactiva te verkopen.

Daarnaast moet de regering de investeringsvoorwaarden verbeteren om banen te genereren voor de 3,5 miljoen Nigerianen die jaarlijks tot de beroepsbevolking toetreden. De centrale bank kan een einde maken aan de meervoudige wisselkoersen en beperkingen op de toegang tot vreemde valuta voor bepaalde importen. De overheid kan ook meer concurrentie en handel bevorderen door tarieven te verlagen, importverboden op te heffen en lokale invoerregels te elimineren, wat op zijn beurt meer buitenlandse investeringen zal aantrekken.

In Sri Lanka heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een nieuw leningenprogramma goedgekeurd, nadat er een uitgebreid plan was samengesteld. Dit plan omvat onder andere de herstructurering van de buitenlandse en binnenlandse schulden van het land, belastingverhogingen en het afschaffen van subsidies. Er is een voorlopig herstructureringsplan opgesteld voor enkele staatsbedrijven. Hoewel er nog enkele details ontbreken over de herstructurering van de binnenlandse schulden en slechte leningen, zijn er veel aanwijzingen dat Sri Lanka op weg is naar herstel.

Ook in Pakistan gaan de onderhandelingen met het IMF door. De huidige regering heeft te kampen met een lage geloofwaardigheid, vanwege een gebrek aan politieke steun. Desondanks is politieke verandering in Pakistan onomkeerbaar en kan na het einde van de huidige politieke impasse een sterke en blijvende verandering plaatsvinden. Een trendommekeer in de aandelenmarkt is waarschijnlijk de aankondiging van nieuwe verkiezingen, met de extreem lage waarderingen is er in die situatie veel opwaarts potentieel.

In de Vietnamese economie waren het eerste kwartaal van 2023 enkele interessante ontwikkelingen te zien. Ondanks dat de groei van het BBP met 3,3% lager was dan de verwachte 5%, zijn er veel positieve trends waar te nemen. De dienstensector, die 44% van het BBP uitmaakt, groeide met 6,8% op jaarbasis, voornamelijk dankzij het herstel van het toerisme en de solide groei van de detailhandel. Vietnam verwelkomde in het eerste kwartaal bijna 2,7 miljoen internationale toeristen, wat gelijk staat aan 75% van het aantal aankomsten in het hele jaar 2022. De detailhandelsverkopen groeiden met 14% op jaarbasis.

Bovendien wordt verwacht dat de bouwactiviteiten zullen aantrekken, aangezien de liquiditeitsdruk op vastgoedontwikkelaars afneemt na de hervatting van de activiteiten op de bedrijfsobligatiemarkt. De consumentenprijsindex (CPI) liet in maart een verdere daling zien van 0,2% op maandbasis (+3,4% op jaarbasis). Voedsel- en bouwmaterialen waren de belangrijkste drijfveren achter de stijging van de CPI. De regering heeft echter voldoende ruimte om bepaalde subsidies te handhaven voor zaken als onderwijs en brandstof, wat de inflatie onder controle kan houden.

Tenslotte werd in maart voor $1,8 miljard aan buitenlandse directe investeringen (FDI) genoteerd, een stijging van 5,9% op jaarbasis. Dit is bemoedigend nieuws, aangezien meer dan 50 Amerikaanse bedrijven, waaronder Boeing, Netflix, Lockheed Martin en Pfizer in maart naar Vietnam kwamen om te praten over investeringen. Er wordt verwacht dat er daarom meer grote investeringen van Amerikaanse bedrijven zullen volgen, wat het positieve vooruitzicht voor Vietnam versterkt.

Meer nieuws over Vietnam, Afrika en het Global Frontier fonds vindt u in de nieuwste factsheets van de aandelenfondsen:

TCM Vietnam High Dividend Equity

TCM Africa High Dividend Equity

TCM Global Frontier High Dividend Equity

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen