Update Vietnam

Gepubliceerd op 8 september 2022
Update Vietnam

Terwijl in de ontwikkelde landen de economische groei onder druk staat zien we in Vietnam het omgekeerde. Over het eerste half jaar van 2022 kwam de groei verassend uit op 6,4% versus de overheidsverwachting van 5,1% -5,5%. Op basis van de consensusverwachting in Bloomberg zal ook in de komende jaren de groei aanhoudend hoog blijven, tussen de 6,5% en 7% per jaar.

Gegeven het vriendelijke investeringsklimaat, de politieke stabiliteit en toenemende consumentenbestedingen willen veel buitenlandse bedrijven graag in Vietnam investeren. Vlak voor de coronapandemie kwamen de Buitenlandse Directe Investeringen uit op een recordniveau van 20,4 miljard USD. Vietnam zal ook in de komende jaren nog profiteren van de herstructurering van toeleveringsketens in Azië. Bedrijven willen niet meer alleen afhankelijk zijn van China. Samsung, Intel, LG, Nike en Adidas hebben reeds een deel van hun productie naar Vietnam verplaatst. Een andere reden is dat de bevolking in Vietnam goed is opgeleid en de loonkosten slechts een derde bedragen van die in China.
De valuta is stabiel en wordt ondersteund door de toenemende buitenlandse deviezen reserves. Deze reserves van Vietnam zijn in de afgelopen tien jaar met factor 8 gestegen naar meer dan 100 miljard USD. Tevens is de inflatie onder controle en zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 3,8% en blijft daarmee nog onder de overheidstarget van 4%.
Toch maakt de overheid zich wat zorgen over de export, vanwege het recessiegevaar in Europa en de VS. Om eventuele tegenwind het hoofd te bieden is een stevig stimuleringspakket gelanceerd. Het pakket bedraagt 15,2 miljard USD (4,1% van het BBP). Het grootste deel van het pakket zal in 2023 worden geïnvesteerd. Zo gaat er veel geld naar infrastructurele werken, zoals de verdere ontwikkeling van de Noord-Zuid snelweg tussen Hanoi en Ho Chi Minh City. Hierdoor zullen vastgoedprijzen langs de route een boost krijgen en kunnen industrieparken en steden in de periferie verder worden ontwikkeld. Belangrijk is ook dat zo de transportkosten omlaag kunnen worden gebracht, want deze zijn in Vietnam hoger dan gemiddeld.

Voor de komende jaren zal de export overigens ook worden gesteund door het nieuwe handelsakkoord tussen Europa en Vietnam (EVFTA). Hierdoor wordt het voor de EU en Vietnam makkelijker en goedkoper om producten of diensten op elkaars markt te brengen. Zo is afgesproken om 99% van de onderlinge invoerrechten binnen 10 jaar af te schaffen. Nederland is één van de belangrijkste Europese handelspartners van Vietnam. In 2020 was de omvang van Nederlandse export naar Vietnam bijna € 1 miljard en de import € 6 miljard.  

Kijken we naar de beurs dan zien we dat de benchmark index sinds de start van het jaar met 16,8% is gedaald (gemeten in euro). Het TCM Vietnam fonds heeft de daling beperkt weten te houden tot een daling van 3,85%. Het is een bekend verschijnsel dat het fonds beter bestand is tegen correcties vanwege de selectie van dividendaandelen en de gelijkmatige spreiding over aandelen. Dat dit niks afdoet aan het opwaartse potentieel zagen we vorig jaar toen het fonds met een rendement van ruim 72% een van de sterkst stijgende fondsen op de Nederlandse beurs was en tevens ruimschoots de benchmark versloeg.

Ondanks dat de beurs dit jaar onder druk staat zijn lokale beleggers enthousiast. In de eerste helft van dit jaar zijn er maar liefst 1,8 miljoen nieuwe beleggersrekeningen geopend in Vietnam, waardoor het totaal is toegenomen naar 6,1 miljoen trading accounts. Dit staat gelijk aan 6% van de bevolking en daarmee is er nog heel wat ruimte voor groei als je het vergelijkt met de penetratiegraad in bijvoorbeeld Taiwan (50% en Zuid-Korea (90%).

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen