Interim dividend november

Gepubliceerd op 31 oktober 2019
Interim dividend november

Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor het Global Frontier fonds.

Naam van het fonds ISIN Code Euro bruto
TCM Global Frontier High Dividend Equity NL0010278073 0,32

Het schema voor uitkering van het dividend luidt als volgt:

Tijdschema
Ex datum 4 november 2019
Record datum 5 november 2019
Eerste dag voor keuzeperiode 6 november 2019
Laatste dag voor keuzeperiode (16.00 CET) 19 november 2019
Input voor de transactie voor nieuwe orders herbelegging 20 november 2019
Bekendmaking koers waartegen herbelegging plaatsvindt/
transactiedatum nieuwe orders herbelegging
21 november 2019
Betaaldatum cash dividend/settlement datum orders herbelegging 25 november 2019

Voor aandeelhouders is het mogelijk om het netto dividendbedrag kosteloos te herbeleggen.
 
Het dividend zal, voor zover nodig onder aftrek van 15% dividendbelasting, ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Van Lanschot N.V. te Amsterdam zal optreden als betaalkantoor.

Joure, 31 oktober 2019

De directie
Trustus Capital Management B.V.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen