Interim dividend 2020 - vooraankondiging

Gepubliceerd op 19 oktober 2020
Interim dividend 2020 - vooraankondiging

Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor het Global Frontier fonds.

Naam van het fonds ISIN Code Euro bruto
TCM Global Frontier High Dividend Equity NL0010278073 0,25

Het schema voor uitkering van het dividend luidt als volgt:

Tijdschema
Ex datum 2 november 2020
Record datum 3 november 2020
Eerste dag voor keuzeperiode 4 november 2020
Laatste dag voor keuzeperiode (16.00 CEST) 17 november 2020
Input voor de transactie voor nieuwe orders herbelegging 18 november 2020
Bekendmaking koers waartegen herbelegging plaatsvindt/
transactiedatum nieuwe orders herbelegging
19 november 2020
Betaaldatum cash dividend/settlement datum orders herbelegging 23 november 2020

Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen zal het bruto dividend € 0,25 per gewoon aandeel bedragen. Voor aandeelhouders is het mogelijk om het netto dividendbedrag kosteloos te herbeleggen.

Mocht het aantal uitstaande aandelen fors afwijken van de actuele stand dan kan de directie indien nodig besluiten om de uitkering per aandeel aan te passen. Nadere informatie wordt op 29 oktober 2020 via de website bekendgemaakt.


Joure, 19 oktober 2020

De directie
Trustus Capital Management B.V.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen