Groeipotentie Bangladesh nog steeds aanwezig

Gepubliceerd op 18 september 2020
Groeipotentie Bangladesh nog steeds aanwezig

De aanwezigheid van het Covid-19 virus is wereldwijd voelbaar. Economische groeicijfers krijgen een harde klap in het tweede kwartaal en op jaarbasis zullen groeicijfers gaan tegenvallen of krimp van de economie laten zien. Uitzonderingen daargelaten.

Er wordt vaak verwacht dat de klap het hardst aankomt in opkomende en frontier landen. Zeker zal daar de pandemie economisch gevoeld worden, maar ook in die landen zijn er uitzonderingen. Een goed voorbeeld is Bangladesh. Het Aziatische land liet voor de uitbraak van het Covid-19 virus voor het zesde jaar op rij een stijging van de economische groei zien. Van 6% in 2013 steeg de economische groei tot 8,2% in 2019. Voor 2020 zal het land ook geraakt worden in haar BBP, maar waarschijnlijk kan het land nog positieve cijfers laten zien. Het BBP voor het fiscale jaar 2019/2020, dat ultimo juni eindigde, zal waarschijnlijk uitkomen op een groei van 2%. De verwachting van het IMF is, dat de groei in het huidige fiscale jaar een sterk herstel laat zien tot 9,5%. Toename van de vraag en een gunstig basis effect op prijsinflatie zullen waarschijnlijk de belangrijkste redenen zijn dat de groei opveert. Hierdoor zal de economie tot 2026 kunnen doorgroeien tot gemiddeld 7,5% per jaar, waar eerder 6,7% werd voorspeld door Bloomberg. Zelfs met harde maatregelen om het virus in te dammen, door bijvoorbeeld lockdowns, dan nog is de verwachting dat het groeipad slechts 3% afwijkt van de verwachtingen die voor de pandemie uitbraak waren berekend.

Bangladesh GDP ( Bron: Bloomberg)
Bangladesh GDP ( Bron: Bloomberg)

Op iets langere termijn zal Bangladesh ook te maken krijgen met de voortschrijdende technologische ontwikkeling. Automatisering in de kledingindustrie zal de ongeschoolde arbeider raken. Kijkend naar de korte termijn, dan heeft de pandemie ervoor gezorgd dat het tekort op de lopende rekening is toegenomen en de productie in de kledingindustrie sterk is afgenomen. De kledingindustrie neemt 80% van de totale export voor haar rekening. Stagnatie in de productiviteitsgroei kan tot stagnatie leiden in de gehele economie. Deze problemen zijn niet onbekend bij de regering in Bangladesh en hebben prioriteit. Aangezien Bangladesh een stabiel schuldenprofiel heeft, is het land er in geslaagd om met buitenlandse steun haar korte termijn tekort te kunnen financieren. Toch is het belangrijk dat Bangladesh minder afhankelijk wordt van buitenlandse steun. Om dit te bewerkstelligen zullen er structurele hervormingen op het gebied van belastingen, transport en infrastructuur moeten plaatsvinden. Dit zal mede een positief effect gaan hebben op de zogenaamde ‘Ease of Doing Business’ voor het land.

Bloomberg heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige economische groei via het zogenaamde Solow-Swam model. Dit model wordt gebruikt met als doel te verklaren waardoor de toekomstige groei veroorzaakt wordt. Het model is gebaseerd op drie bronnen: kapitaal, bevolkingsgroei en technologische vooruitgang. De uitkomsten zijn zeer bemoedigend. Voor Bangladesh wordt verwacht dat de economische groei tot 7,5% stijgt in 2026, waarna het stabiliseert tot 2035 om vervolgens richting 6% te gaan in 2050. Grote drijfveren zijn de toename in productiviteit, sterke vooruitgang in menselijke ontwikkeling, de inhaalslag in technologie ten opzichte van ontwikkelde landen en vooruitgang in de IT. De werkende bevolking neemt toe en belangrijk is dat het gemiddeld aantal jaren van onderwijs toeneemt van 7,2 jaar naar 10,4 jaar in 2050. Tot slot bedraagt de groei in investeringen in Bangladesh 8,5% op jaarbasis in de laatste twee decennia. Verwacht wordt dat er meer geïnvesteerd gaat worden in infrastructuur en in de exportsector, maar minder in de kledingindustrie om de groei een stabieler karakter te geven. Hiermee lijkt het opkomende land goed voorbereid is om grotere plaats in de wereldeconomie in te nemen.

Bron: Bloomberg - BANGLADESH INSIGHT: Virus Won’t Derail Potential Growth Rise

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen